referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Podvojné účtovníctvo
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 717
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 
A Národná úprava

Právna úprava účtovníctva je u nás daná súhrnom zákonov a právnych noriem, ktoré upravujú jeho vedenie.

Ide najmä o tieto zákony:

1, Zákon č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve je platný od 1. januára 2003

2, Zákon č. 513/1991 Zb. z. o obchodný zákonník.

3, Zákon č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní.

4, Zákon č. 47/1992 Zb. z. občiansky zákonník.

5, Všetky daňové zákony a z nich najmä zákon č. 366/1991 o daniach z prímov.

6a, Účtovné osnovy a postupy účtovania pre jednotlivé typy firiem a organizácií, a platné opatrenia Ministerstva financií SR, týkajúce sa vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva.

6b, Účtovné závierky


B Nadnárodná úprava účtovníctva

1, V rámci krajín EÚ
2, V Európe ako celku. Medzinárodné účtovné štandardy. (IAS)
3, V celosvetovom meradle. Americké všeobecne uznávané zásady. (GAAP)

ZÁKLADNÉ POJMY

Účtovníctvo: je najucelenejším ekonomickým informačným systémom, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie a prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch alebo výdavkoch a príjmoch a o výsledkoch hospodárenia.
Účtovná jednotka: je každá fyzická osoba (napr. živnostník, daňový poradca,...) právnická osoba (napr. a. s., družstvo, štátny podnik, s. r. o.) zahraničná osoba, ktoré sú podľa zákona o účtovníctve povinné viesť účtovníctvo.

Účtovníctvo možno v súlade so zákonom o účtovníctve viesť v
DVOCH ZÁKLADNÝCH SÚSTAVÁCH
A, V sústave jednoduchého účtovníctva
B, V sústave podvojného účtovníctva.

Účtovné doklady originálne písomné podklady (napr. predaj tovaru na faktúru, príjem peňazí do pokladnice na základe príjmového pokladničného dokladu...)
Účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné záznamy a účtovné knihy sa vedú v slovenskom jazyku a v peňažných jednotkách, to je v slovenských korunách - Sk.

Účtovný záznam-
Účtovnú dokumentáciu, účtovné jednotky tvorí súhrn účtovných záznamov.
Účtovný záznam (ÚZAZ) – údaj, ktorý je nositeľom informácie, týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu vedenia účtovníctva.
Druhý ÚZAZ – ide najmä o účtovné doklady účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka, výročná správa, podpisový záznamník.
Formy ÚZAZ –

A, Písomná – obsah účtovného záznamu je pre fyzickú osobu (právnickú osobu) čitateľný.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.