referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Podnikový manažment
Dátum pridania: 05.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
V značnej časti slovenských podnikov absentuje systémové, celistvé, integratívne poňatie a uplatňovanie podnikového manažmentu. Integratívny manažment je systém teórie a praxe riadenia v podmienkach prechodu na trhovú ekonomiku, v podmienkach reálneho fungovania trhového mechanizmu, ktorý využíva rozsiahly tvorivý prístup subjektu riadenia k objektu riadenia v záujme dosahovania vytýčených cieľov. Pritom celistvý systém manažmentu ako jednota organizačnej štruktúry a procesu manažmentu sa utvára pre konkrétne a špecifické podmienky praxe na základe určitého rozsahu. Zmenou myslenia a správania sa manažérov a zamestnancov možno podstatne rýchlejšie a efektívnejšie rozvinúť podnikateľský štýl riadenia. Od neho sa očakáva predovšetkým výrazný rozvoj vnútropodnikateľstva v súlade s únosnými decentralizačnými a samoriadiacimi tendenciami. Systém manažmentu je nevyhnutné rozložiť, usporiadať do vzájomne prepojených podsystémov špeciálnych manažmentov. Ide predovšetkým o také špeciálne manažmenty ako sú marketingový manažment, komplexný manažment kvality, strategický manažment, projektový manažment, výrobný manažment vrátane manažmentu predvýrobných etáp, organizačný manažment, logistický manažment, informačný manažment, personálny manažment a vôbec riadenie ľudských zdrojov, finančný a investičný manažment, manažment inovácií, hodnotový manažment a operačný vnútrofiremný manažment. Koncepcia manažmentu ako celku teda sleduje okrem systémového prístupu dokonalé poznanie kultúrno-historického zázemia a sociálno-ekonomického prostredia daného štátu, regiónu, mentality ľudí a podobne. Na toto poznanie sa napája podrobné a dôkladné vypracovanie zodpovedajúcich pravidiel manažmentu pre každý podnik. V nich sa teda nemožno sústrediť len na niektoré funkcie či nástroje manažmentu alebo len na niektoré špeciálne manažmenty. Vzniká teda nová kvalita ponímania manažmentu podniku, ktorá si vyžaduje aj novú kvalitu projektovania systému riadenia. Ide o tvorivé, nie mechanické preberanie a rozpracúvanie manažérskych poznatkov zo sveta do konkrétnej praxe. Musí sa dosiahnuť akási porovnateľnosť importovaných manažérskych vedomostí a skúseností s charakteristickými znakmi domáceho organizmu. V značnej časti slovenských podnikov absentuje systémové, celistvé, integratívne poňatie a uplatňovanie podnikového manažmentu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.