referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Inflácia a finančné trhy
Dátum pridania: 17.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: JULLY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 341
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Inflácia
-negatívny ekon. jav
-prezásobenie ekonomiky peniazmi
inflačné impulzy- nadmerná emisia peňazí (do obehu sa veľa vydá)
- nadmerné množstvo poskytovania úverov
- rýchlejší rast miest ako produktivita práce
• znehodnotenie peňazí al. pokles kúpnej sily peňazí
Kúpna sila peňazí- množstvo tovarov, kt. môžeme za určitú sumu peňazí pri istej cenovej hladine kúpiť
Cenová hladina- aritmetický priemer všetkých druhov tovarov v istom období
- na základe cenovej hladiny sa stanovuje index spotreby cien
Index- bezrozmerné číslo, kt. umožňuje sledovať vývoj nejakého ukazovateľa
Miera inflácie

ISC- index spotreby cien
Rast cien- vonkajší prejav inflácie
- druhy inflácie z hľadiska príčin
- nákladovo tlaková- rastúce náklady tlačia ceny hore
- dopytovo ťahová- dopyt je väčší ako ponuka
- druhy inflácie podľa miery
- mierna- 1-9% priateľná
- cválajúca- 10-99% nedôvera občanov voči banke (neukladajú peniaze, úsilie investovať peniaze)
- hyper- > 100%- zrútenie bankového systému

Finančné trhy

Predmetom obchodovania na finančných trhoch sú voľné peňažné prostriedky a cenné papiere
- ponuku na trhoch vytvárajú domácnosti, firmy, štát, ktoré vlastnia peňažné prostriedky a vystupujú ako veritelia
- dopyt vytvárajú iné domácnosti al. firmy, nedostatok finančných prostriedkov, vystupujú ako dlžníci
- rozdelenie z časového hľadiska
-krátkodobé (peňažné)- úver doba splatnosti do jedného roka
-dlhodobé (kapitálové)- viac ako jeden rok
- rozdelenie z hľadiska organizácie predaja- cenné papiere
-primárny trh (emitované cenné papiere) čerstvé, nové, práve vydané akcie
-sekundárny trh (už obchodované, kupované cenné papiere)
- realizujú sa v domácej alebo cudzej mene
- valuty- hotovostné papiere iných štátov (cest. ruch- dnes)
- devízy- bezhotovostné bankové peniaze, kt. znejú na cudziu menu, platné v cudzine (zmenky, šeky, akreditív)
šek- cenný papier, príkaz banke, aby z účtu vystavovateľa šeku vyplatila osobe uvednej na šeku stanovenú sumu
zmenky- cenný papier, vystavovateľ zmenky sa zaväzuje, že v určitú dobu- doba splatnosti (zrelosti) zaplatí stanovenú sumu navýšenú o úrok
- predaj zmenky pred dobou splatnosti eskont, následný predaj reeskont
a) vlastná- ja sa zaväzujem platiť
b) cudzia- poverujem 3.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.