referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Irma
Štvrtok, 14. novembra 2019
Vývoj histórie teorie manažmentu (seminárna práca)
Dátum pridania: 23.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: andula
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 194
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
ÚVOD

Manažment vznikol v USA. Príčinou, prečo sa začal manažment rozvíjať v USA boli predovšetkým 1. a 2. svetová vojna v Európe, Indočíne, Japonsku. Európske krajiny po 2.sv vojne musia obnoviť národné hospodárstvo a až následne mohli aplikovať v riadení národného hospodárstva prvky amerického manažmentu. 2. „Ázijské Tigre“, 3. Japonský manažment. Pri preberaní poznatkov z akéhokoľvek typu manažmentu je potrebné rešpektovať vlastné sociálnoekonomické a kultúrnohistorické podmienky a tvorivo ich aplikovať.

Na to aby Slovenská republika, či už iná krajina mala kvalitný rozvoj hospodárstva, je dôležité zabezpečiť efektívne fungovanie organizácie. Na to aby bola skutočne efektívna, musíme mať okrem dostatočného kapitálu predovšetkým ľudský faktor – a to pracovnú silu, ktorú dopodrobna rozpracováva manažment. Manažment už od konca 19.st skúmal rozličné vplyvy na pracovnú silu, za účelom efektívnosti. Dôležitú funkciu, práve plnia manažéri, ktorých je v súčasných organizáciách nedostatok. Dobrí manažéri, s dobrými schopnosťami a praxou dokážu zabezpečiť úspech organizácie, a preto je dôležité neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie manažérskych schopností. I. ETAPA
Klasický a neoklasický manažment
(koniec 19. st. a zač. 30.tych rokov 20. st.)

Princípy, prístupy Predstavitelia Aký to malo prínos

Teória administratívneho
Riadenia H. Fayol Bol vedúcim hutníckeho priemyslu. Sústredil sa na riadenie firmy ako celku. Neriadil sa na základe pokusov, ale vychádzal z vlastnej praxe. Vymedzil tieto základné funkcie: výrobná, obchodná, finančná, ochrana majetku, účtovná. Obsah riadenie manažmentu vymedzil činnosťami, ktoré predstavujú tieto funkcie: predvídanie, organizácia, prikazovanie, koordinovanie, kontrola. Vyšpecifikoval 14 princípov riadenia (2 najdôležitejšie sú jednota prikazovania a zásada jednoty vedenia).

Byrokratický prístup M. Weber Tvorca modelu „ideálneho typu“ organizácie. Chcel zabezpečiť rovnováhu a poriadok v organizácii, aby zvýšil efektívnosť. Vypracoval 7 princípov riadenia organizácie a to: deľba práce, hierarchia autorít, definovanie práv a povinností, súvislý reťazec príkazov, neosobný prístup riadiacich pracovníkov, odbornosť a lojalita.

Vedecké riadenie F.W. Taylor Vypracoval normovanie práce, chcel zvýšiť produktivitu práce robotníka prostredníctvom štandardizácie nástrojov a metód práce. Snažil sa zjednodušiť pracovné úkony, aby pracovníci vykonávali najjednoduchšie pohyby.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sedlák: Manažment: Vydavateľstvo ELITA
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.