referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Finančný trh a jeho segmenty
Dátum pridania: 29.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bilavrana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 251
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 37.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 62m 30s
Pomalé čítanie: 93m 45s
 
Funkcie finančného trhu
V trhovej ekonomike sa finančný trh pokladá za vrchol ostatných trhov (trh tovaru a služieb, trh výrobných činiteľov, informačný trh, ...). Na rozdiel od iných trhov je to trh univerzálny - jeho zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach.
V ekonomike subjekty vstupujú na finančný trh z týchto dôvodov:
1/ ak chcú získať peňažné prostriedky na financovanie bežných prevádzkových potrieb alebo chcú financovať svoj rozvoj získaním dlhodobého úveru, emisiou akcií, prípadne obligácií a pod.
2/ ako finanční investori, ktorí chcú investovať svoje dočasne voľné peňažné prostriedky do krátkodobých cenných papierov alebo nákupu akcií prostredníctvom ktorých získajú účasť na vlastníctve akciových spoločností, prípadne obligácií, hypotekárnych záložných listov, ktoré predstavujú dlhodobé uloženie peňazí, alebo špekuláciou dosiahnuť zisky a zhodnotiť tak investovaný kapitál.
Finančný trh plní tieto funkcie:
1/ mobilizuje peňažné prostriedky zo všetkých zdrojov (akumulačná funkcia)
2/ umiestňuje tieto prostriedky jednak v oblasti reálneho kapitálu, jednak v oblasti cenných papierov (alokačná funkcia)
3/ prerozdeľuje predtým zmobilizovaný kapitál, sprostredkúva zmeny držby (prerozdeľovacia funkcia)
4/ podporuje rozvoj perspektívnych životaschopných podnikov, spoločností a na druhej strane urýchľuje zánik neperspektívnych a neživotaschopných (selekčná funkcia).
Vo vyspelých trhových ekonomikách finančný trh je citlivým barometrom, ktorý odráža prosperitu alebo neúspešnosť hospodárskeho vývoja, ale aj medzinárodno - ekonomických a medzinárodno - politických procesov.
Vymedzenie pojmu finančný trh
Na finančnom trhu sa sústreďuje ponuka a dopyt po peňažnom kapitály, platobných prostriedkoch, cenných papieroch, devízach, drahých kovoch, poistnej ochrane a pod. Toto sústredenie sa uskutočňuje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, kam patria najmä banky, sporiteľne, poisťovne, penzijné fondy, peňažné burzy, investičné spoločnosti, správcovské spoločosti, ...Finanční sprostredkovatelia zabezpečujú vzájomné spojenie všetkých ekonomických subjektov, ktoré vystupujú na finančnom trhu: orgány verejného sektora, podnikateľský sektor, obyvateľstvo. Uľahčujú tak uskutočňovanie príslušných transakcií na finančnom trhu, znižujú informačné a transakčné náklady.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.