referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dominik
Streda, 4. augusta 2021
Tuzemský hotovostný platobný styk
Dátum pridania: 03.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yogin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
1/ charakteristika TPS
2/ nástroje platenia pri TPS (bankovky, mince)
3/ vkladanie hotovosti na účet (pokladničná zloženka)
4/ výber hotovosti:
a) pokladničný šek B
b) výplata hotovosti prostredníctvom pôšt
c) výplata hotovosti krátkou cestou na poštách

Podstata platobného styku

Rozvinutá trhová ekonomika si vyžaduje rozmanitý platobný styk. Pritom sa kladie dôraz na racionálnosť a efektívnosť platieb - t. j. rýchlosť platieb, úsporu nákladov a bezpečnosť majetku vlastníka. Platobný styk a zúčtovanie je podľa zákona č. 22/1992 Zb. o bankách jednou z najrozšírenejších činností bánk.

Platobný styk v širšom slova zmysle je systém organizovaný bankami a finančnými inštitúciami, ktorý umožňuje hotovostné a bezhotovostné finančné presuny medzi jednotlivými subjektami hospodárskeho života - právnickými a fyzickými osobami. Systém nezabezpečuje len vlastné finančné prevody a úhrady z príkazov bánk alebo v prospech klientov jednotlivých bánk, ale i súbor rôznych produktov, prostredníctvom ktorých dochádza k finančným prevodom.

Platobný styk v tuzemsku má 2 základné kategórie (formy):

a) hotovostný platobný styk
b) bezhotovostný platobný styk

Hotovostný platobný styk predpokladá presun platidiel od jedného subjektu k druhému a to i bez účasti bánk.

Rozdielnosť foriem je v tom, že pri hotovostnom platobnom styku platí dlžník (odberateľ) veriteľovi (dodávateľovi) hotovými peniazmi (bankovkami, mincami), kým pri bezhotovostnom platobnom styku sa platenie vykoná cez prostredníka (banku, poštu) presunom peňazí z účtu dlžníka na účet veriteľa. Princíp platenia si môžeme znázorniť graficky takto:

Hotovostný platobný styk

Platby v hotovosti sa v zahraničnom obchode už prakticky nevyskytujú, výnimkou zostáva platenie niektorých druhov provízií. Na druhej strane v súčasnej praxi v SR, hlavne v súvislosti so vstupom rôznych firiem na tuzemský trh a v dôsledku liberalizácie zahraničného obchodu a trhu je hotovostné platenie vyžadované častejšie. Súvisí to s nedôverou v solventnosť kupujúcich (vysoká úroveň platobnej neschopnosti) a zároveň so stále relatívne dlhými platobnými lehotami.

Rozhodujúca časť hotovostného platobného styku prebieha v styku s občanmi. Podnikatelia využívajú hotovostné platby najmä pri predaji tovaru, poskytovaní služieb obyvateľstvu, výplatách miezd a ostatných náhrad zamestnancom.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.