referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vít
Utorok, 15. júna 2021
Tuzemský hotovostný platobný styk
Dátum pridania: 03.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yogin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Hotovostné platby medzi podnikateľmi sa uskutočňujú vtedy, ak by iný spôsob nebol racionálny.

Hotovostný platobný styk predstavuje platobné operácie, pri ktorých sa vykonáva vkladanie alebo výber hotovosti na pokladnici v banke alebo na poštách. Pre skladanie hotovosti sa používa pokladničná zloženka, príp. poštová poukážka vzoru A, na výber hotovosti sa používa šek, príp. poštová poukážka vzoru B a D. Hotovostné platobné operácie sa účtujú oproti účtu pokladnice a pri poštových poukážkach oproti účtu prevodových operácií spojov. Pri výplatách hotovostných operácií sa používa aj tzv. krátka cesta v banke alebo na pošte najbližšie k sídlu výbercu hotovosti, keď tento má účet vedený v banke mimo svojho sídla.

Platenie v hotovosti prináša obom partnerom (kupujúci, predávajúci) rovnakú administratívu a riziko. Viac negatív prináša bankám, zvyšuje zaťaženosť pracovníkov bánk (pokladničné operácie), znižuje dĺžku životnosti obeživa a vyvoláva tlak na jeho výšku - objem.

Klient skladá hotovosť v prospech svojho účtu, príp. v prospech účtu iného príjemcu a realizuje výber hotovosti za podmienok stanovených bankou pre tieto formy:

- zložením hotovosti v pokladnici banky na svoj účet alebo v prospech účtu iného príjemcu (pokladničná zloženka)
- výberom hotovosti pokladničným dokladom banky (pokladničný šek, výberový lístok)
- zložením hotovosti na výplatu sumy v hotovosti pokladničným dokladom banky
- šekom vystaveným na výplatu hotovosti (pokladničný šek)
- bankovou platobnou kartou (prostredníctvom bankomatov) výber hotovosti

Vkladanie hotovosti na účet

Vloženie hotovosti v pokladnici banky sa robí pomocou dokladu pokladničná zloženka. Týmto dokladom sa vkladá hotovosť na vlastný účet alebo na účet iného príjemcu. S týmto spôsobom hotovostného platobného styku sa stretávame najmä pri odvodoch denných tržieb na účet, ak je sídlo klienta v mieste banky alebo pri platbách občanov organizáciám za rôzne služby (nájomné, opravy, poplatky).

Klient predloží pokladničnú zloženku pracovníkovi odboru služieb v banke, ktorý skontroluje úplnosť a správnosť vyhotovenia dokladu, t. j. správne vyplnenie dokladu, či je rovnaká suma uvedená číslami a slovami, či je voľný priestor pri sume uvedenej slovami prečiarknutý. Pokladničná zloženka sa vyhotovuje priepisom dvojmo (okrem pečiatky a podpisov organizácie a banky). Po spracovaní v banke dostane jeden diel pokladničnej zloženky platiteľ.

Vložiť hotovosť na účet možno i na pošte. Dokladom na vloženie je poštová poukážka vzoru A. Preberajúca pošta zasiela prijaté poštové poukážky buď poverenej pošte v sídle banky, alebo výpočtovej a kontrolnej ústredni spojov.

Poverené pošty zostavia z jednotlivých poukážok súpis prevodov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.