referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vít
Utorok, 15. júna 2021
Tuzemský hotovostný platobný styk
Dátum pridania: 03.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yogin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Príkaz obsahuje:

- poštové poukážky vzoru B, vyplnené pre jednotlivých príjemcov (alebo poštové poukážky vzoru D, ak klient chce robiť úhradu telegraficky)

- zoznam poštových poukážok v dvoch vyhotoveniach, do ktorého zapíše z každej priloženej poštovej poukážky meno, adresu, sumu. Na zozname poštových poukážok vyčísli celkovú poukazovanú sumu a k nej pripočíta poukazočné (alebo telegrafický poplatok pri poukážke vzoru D)

- príkaz na úhradu na celú sumu, t. j. sumu poštových poukážok a poplatkov. Bankovým spojením príjemcu platby je Ústredné riaditeľstvo spojov.

Výplaty hotovosit krátkou cestou na poštách

Niektorí klienti banky majú pracoviská vzdialené od miesta sídla firmy. Majiteľ účtu môže požiadať banku o udelenie oprávnenia na čerpanie hotovosti krátkou cestou na pošte v mieste pracoviska. Ak má pošta vytvorené potrebné podmienky na výplaty a súhlasí s poskytovaním takejto služby, uzatvára banka s klientom písomnú dohodu. Pred jej uzavretím predloží majiteľ účtu banke pre každé poverené pracovisko tieto doklady:

- samostatné poverenie na čerpanie hotovosti krátkou cestou na pošte
- podpisový vzor na výbery hotovosti na pošte

Poverenie obsahuje výšku sumy (limit) na bežné výdavky, na výplatu preddavkov a vyúčtovanie miezd, ako aj dohodnuté termíny výberov. Dohodu podpisujú banka, ktorá vedie účet klienta, správa spojov a klient. Každý dostane jedno vyhotovenie dohody. O uzatvorených dohodách na výber hotovosti krátkou cestou na poštách vedie banka evidenciu. Na pošte môžu pracoviská majiteľa účtu vyberať hotovosť do výšky a v čase určenom dohodou, šekom.

Vyplatené šeky pošta zapíše do Zúčtovacieho lístka šekov vyplatených krátkou cestou a odovzdá banke, ktorá vedie účet klienta na zúčtovanie, t. j. odpísanie vyplatených súm z účtu.

Odlúčeným pracoviskám majiteľa účtu môžu poskytovať rovnakú službu aj iné banky (sporiteľne).
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.