referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Finančný manažment
Dátum pridania: 22.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Danca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Manažment
- umenie riadiť podnikovú činnosť a dosahovať stanovené ciele
- je proces, v ktorom riadiaci pracovníci pomocou vedeckých poznatkov, ale najmä pragtických odporúčaní, vedia vykonávať základné manažérske funkcie za účelom určovania a dosahovania podnikateľských cieľov organizácie
- má 2 podoby: FUNKČNÁ – proces riadenia
- riadiace funkcie
INŠTITUCIONÁLNA – riadiaci aparát podniku
- manažéri podniku
Manažérske funkcie
- základné úlohy, ktoré sú obsahom činností práce manažérov
1. plánovanie
2. organizovanie
3. vedenie
4. kontrola
Podnikové financie
Zobrazujú pohyb peňazí, kapitálu i finančných zdrojov, pri ktorom sa podnik dostáva do rôznych kvantitatívnych a kvalitatívnych vzťahov s inými inštitúciami, zamestnancami a štátom.
Podnikový kapitál
- je to súhrn všetkých peňazí vložených do celkového majetku podniku, a to vlastníkmi a majiteľmi
Peňažné prostriedky
- peniaze v hotovosti
- peňažné prostriedky na neterminovaných účtoch v banke
- ceniny a poukážky na tovar
- krátkodobé cenné papiere
Finančné zdroje
- sú to zdroje krytia podnikového kapitálu, pričom môže ísť o vlastné alebo cudzie zdroje
Finančné riadenie podniku zabezpečuje finančný manažment.
Jeho činnosť je zameraná:
a/ získavanie finančných zdrojov
b/ alokáciu (investovanie) do rôznych foriem kapitálu
c/ rozdelenie zisku v súlade s cieľmi finančného plánu podniku
Finančný manažment uskutočňuje 2 druhy rozhodnutí:
1. investičné rozhodnutia – koľko peňažných zdrojov, aktív?
2. finančné rozhodnutia – kde a za akú cenu získa zdroje?
- ďalej zabezpečuje finančné plánovanie a finančnú analýzu
Investície
- suma kapitálových výdavkov vynaložených na konkrétne aktíva
- využívajú sa na dlhodobé rozhodnutia, sú to náročné rozhodnutia, pretože od nich závisí úspech podnikania v budúcnosti
Členenie investícií:
1. podľa toho, do ktorých častí aktív investujeme:
a/ hmotné
b/ nehmotné
c/ finančné
2. z hľadiska obratu majetku a viazanosti kapitálu:
a/ investície do stálych aktív (investičný majetok)
b/ investície do obežných aktív (obežný majetok)
3.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.