referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Utorok, 22. októbra 2019
Cash flow
Dátum pridania: 22.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zuzana Lipovska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 862
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Cash flow
Cash flow – tok hotovosti: rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami podniku (v angličtine doslovne „tok tekutých peňazí“). Hrubý cash flow je súčet čistého zisku, amortizácie a nedotknuteľných rezerv. Čistý cash flow je čistý zisk po odčítaní daní a nedotknuteľných rezerv.

Bez znalosti peňažných tokov (cash flow) dnes už nie je možné zodpovedne riadiť podnik. Je to tak preto, lebo peňažné toky sú spojené s mnohými aktivitami, ktoré podnik potrebuje na svoju činnosť. Ovládanie kladných aj záporných peňažných tokov pritom vyvoláva otázku ako by mala byť zabezpečená hotovosť potrebná na prevádzkovú, investičnú aj finančnú činnosť podniku.
Cash flow: príjem peňazí: hlásený čistý príjem obchodnej spoločnosti plus čiastky účtované na znehodnotenie, odčerpanie, odpisy a na zvláštne prídely rezerných fondov, ktoré sú účtovnými zrážkami a nie sú v skutočnosti vyplácané v hotovosti.Znalosť týchto faktorov vedie k lepšiemu pochopeniu schopnosti platiť dividendy.
Cash flow statement: výkaz o pohybe hotovosti:výkaz príjmov a platieb obchodnej spoločnosti.
Cash forecasting:pokladničný rozpočet: premietnutie peňažných potrieb spoločnosti v nasledujúcom účtovnom období.
Net cash flow:čisté pohotové prostriedky: čistá hotovosť spotrebovaná alebo vyprodukovaná v určitom období nejakou aktivitou alebo výrobkom za jednotku času, vrámci všetkých príjmov a výdavkov, okrem takých bezhotovostných položiek ako sú odpisy.
Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Základným nástrojom finančnej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerových ukazovateľov.

Schopnosť podniku uhradiť splatné záväzky. Pojmami likvidita a solventnosť sa charakterizuje a kvantifikuje úroveň úhrady záväzkov. Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu. solventnosť predstavuje momentálnu schopnosť úhrady. Medzi základné nástroje riadenia likvidity patrí pracovný kapitál, cash flow a pomerové ukazovatele likvidity. · Pracovný kapitál - pomáha určiť, či firma má "trvalé" finančné zázemie v podobe dlhodobých finančných zdrojov, čo pozitívne hodnotia najmä obchodní partneri firmy. · Prevádzkový cash flow - predstavuje "masu" peňazí, ktoré majetok firmy vyprodukoval za určité obdobie. · Ukazovatele likvidity(I.,II.,III.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: internet,Slovnik bankovych a financnych sluzieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.