referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Igor
Sobota, 10. apríla 2021
Riadený a riadiaci systém v organizácii
Dátum pridania: 23.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: destiny8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 069
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
Každý sociálno-ekonomický objekt predstavujúci systém, a teda organizácia sa skladá z dvoch vzájomne spojených podsystémov, ktoré v určitých reláciách pokladáme za systémy. Sú to: 1.riadiaci podsystém, resp. systém (subjekt riadenia)
2.riadený podsystém, resp. systém (objekt riadenia).
Riadiaci a riadený podsystém (systém) spolu tvoria organickú jednotu. Každý z nich má svoje funkcie a jeden voči druhému plní špecifické úlohy. Ich rozlíšenie a vymedzenie v sociálno-ekonomickom objekte nie je z rozličných príčin jednoduché a jednoznačné. Pojem riadiaci systém sa geneticky viaže na technickú sféru. Riadiace a riadené časti sú v nej fyzicky i priestorovo jednoznačne rozlíšene. Polarizácia riadiaceho a riadeného systému v sociálno-ekonomických objektoch je relatívna a poznamenaná účelom skúmania, rozlišovacou úrovňou a pod. Deliaca čiara je veľmi „hmlistá“, lebo sám riadiaci systém musí byť neustále organizovaný a riadený, najmä preto, že na priebehu riadenia participuje aj samotný riadený systém. Sociálne systémy, akými sú aj podniky (firmy, spoločnosti), sú zložitými systémami a budujú sa na základe hierarchického viacstupňového princípu. Každý stupeň či úroveň riadenia riadi jeho nižší stupeň, ale súčasne je riadený, je objektom riadenia zo strany vyššieho stupňa riadenia. Rozdelenie a vymedzenie riadiaceho a riadeného systému závisí od toho čo v konkrétnom prípade pokladáme za objekt skúmania (podnik, závod a pod.), čiže z akej organizačnej úrovne k nim pristupujeme. Hranica medzi riadiacim a riadeným systémom nie je celkom jasná aj preto, prípadne sa komplikuje tým, že pracovník môže byť súčasťou objektu riadenia, ale súčasne i riadiaceho systému, napríklad členom valného zhromaždenia, predstavenstva alebo iných orgánov riadenia. Výkonní pracovníci disponujú rozumom a správajú sa cieľavedome. Riadiace pôsobenie výkonného pracovníka smeruje na neho samého ( samoriadenie, interné riadenie). Bezprostrední účastníci operačných (prevádzkových) procesov plnia spolu s vynakladaním fyzickej práce aj činnosti súvisiace so spracúvaním určitej informácie, čo patrí do procesu riadenia. Riadenie v sociálno-ekonomickom objekte pôsobí nielen na tú jeho časť, ktorú pokladáme za riadený systém, ale aj na tú, ktorá je riadiacim systémom, pretože musí riadiť i sám seba, aby správne fungoval a zabezpečoval vlastný rozvoj. Objektom riadenia, teda tým, na čo riadenie pôsobí, je príslušný objekt (systém) ako celok, napr. celý podnik.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.