referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žaneta
Pondelok, 1. júna 2020
Finančná kontrola
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Robkorpi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 507
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
FINANČNÁ KONTROLA (Všeobecné ustanovenia)
Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť:

a) hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy,
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov /6/ kontrolovaným subjektom pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
d) včasné a spoľahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách. Finančná kontrola sa vykonáva ako predbežná finančná kontrola, priebežná finančná kontrola a následná finančná kontrola. Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú svoju finančnú operáciu. Piebežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje finančné operácie vybrané jeho vedúcim zamestnancom. /7/

Následnú finančnú kontrolu vykonáva orgán verejnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi /5/ a poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa § 7. Orgány verejnej správy sú povinné vypracovať ročnú správu o výsledkoch finančných kontrol, v ktorej uvedú najmä údaje o počte vykonaných finančných kontrol, kontrolných zisteniach a opatreniach na nápravu zistených nedostatkov, a zaslať ju ministerstvu do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok. Podrobnosti o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev môže vykonať následnú finančnú kontrolu v subjektoch, ktorým sa tieto prostriedky poskytli na financovanie projektov na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v rozsahu a za podmienok, ktoré táto zmluva ustanovuje. Poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev je oprávnený vyžadovať od kontrolných orgánov spoluprácu pri výkone následnej finančnej kontroly. V rámci tejto spolupráce sa poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev a kontrolný orgán vzájomne informujú o predmete a účele následnej finančnej kontroly a koordinujú jej výkon. Ministerstvo poskytuje informácie súvisiace s finančnou kontrolou a s vnútorným auditom orgánom Európskych spoločenstiev v lehote a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.