referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Časový horizont realizácie plánu
Dátum pridania: 26.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Tanja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 484
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Krátkodobý marketingový plán

Krátkodobý marketingový plán podniku sa vytvára na postupnú realizáciu cieľov marketingovej stratégie. Mal by byť operatívny, pružný s možnosťou reagovať na zmeny trhu, t.j. na zmenu rovnováhy ponuky a dopytu na trhu. Krátkodobý taktický marketingový plán by mal obsahovať nasledovné:
- stručný prehľad- zhrnutie hlavných zámerov, postupov, odporúčení zo strategiského marketingového plánu.
- aktuálnu marketingovú situáciu- obsahuje informácie o trhu v oblasti pôsobenia podniku, úspešnosti podniku a jeho služby, konkurencii a distribúcii
- možnosti a riziká- je potrebné v predstihu vykonať analýzu možných rizík a príležitostí, ktoré súvisia s ponúkanými tovarmi, službami.
- krátkodobé ciele a problémy- úlohy by mali byť stanovené v podobe cieľov, ktoré podnik chce dosiahnuť v priebehu plánovaného obdobia. - marketingovú stratégiu- ide o vytvorenie podrobného plánu na dosiahnutie krátkodobých cieľov.
- vykonávacie programy- na základe stanoveného marketingového plánu treba definovať, konkrétne čo sa má vykonať, kedy sa to vykoná, kto bude zodpovedný za realizáciu, koľko prostriedkov bude potrebné vynaložiť na realizáciu cieľov
- rozpočet a kontrolu- Rozpočet obsahuje plánovanú bilanciu strát a ziskov a aj plánovaný výsledný zisk z ukončenej aktivity. V kontrole sa treba zamerať na zhodnotenie výsledkov a zistiť, ktoré podnikateľské aktivity prinášajú požadované výsledky. Marketing a jeho úloha v rozvoji podniku:

strategické plánovanie predstavuje výber stratégie pre dlhodobé prežitie a rast firmy plánovanie pomáha podniku, aby sa pripravil a mohol pohotovo reagovať na zmeny v prostredí.

Druhy plánov:
1. ročný plán - charakterizuje aktuálnu trhovú situáciu, ciele a marketingovú stratégiu, program realizácie, rozpočet a kontrolu na obdobie jedného roka; využíva sa na koordináciu marketingových aktivít s výrobou, financovaním a ostatnými činnosťami podniku
2. dlhodobý plán - obsahuje dlhodobé ciele, najmä marketingové stratégie na ich dosiahnutie a požiadavky na zdroje; každoročne sa prehodnocuje a aktualizuje
3. strategické plánovanie sa chápe ako proces tvorby a udržiavania strategickej rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami organizácie vo vzťahu k meniacim sa trhovým príležitostiam

Plánovanie:
Plánovanie je východisková manažérska funkcia, vykonáva sa na rôznych úrovniach riadenia, čiastočne sa odlišuje.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.