referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žaneta
Pondelok, 1. júna 2020
Manažment ako praktická činnosť
Dátum pridania: 26.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: renata i
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 551
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Základňa manažmentu je vytváraná systematickým zoskupovaním teoretických i praktických poznatkov, odvodených z rôznych predpokladov, experimentov, pozorovaní a analýz, a to v podstate dvoma prístupmi :
a/ systematickým zoskupovaním organizovaných prvotných teoretických poznatkov na základe určitých koncepcií, princípov a čiastkových teórií,
b/ analýzou, zovšeobecňovaním a odporúčaním tzv. odvodených poznatkov do podoby praktických návodov a postupov.

Praktické podoby manažmentu:

I. Manažment ako práca ľudí: - riadiaci pracovníci
- výkonní pracovníci
Rozdelenie záujmov skupín v podniku :
vlastníci: - výnosy,
- zhodnotenie investovaného kapitálu,
- samostatnosť finančná a dispozičná,
manažéri: - právomoc a možnosť rozhodovať,
- prestíž v organizácii,
- možnosť realizovať svoje schopnosti,
zamestnanci: - mzdy a platy,
- pracovné zaradenie,
- sociálna istota,
- uplatnenie svojej kvalifikácie,
- dobré medziľudské vzťahy,
- sociálne postavenie, uznanie, prestíž.


II. Manažment ako funkcia podniku:
- výrobná, obchodná,
- riadiaca,
- účtovno-finančná,
- technická,
- legislatívno-právna,
- sociálna,
- ostatné.

III. Manažment ako inštitúcia:
Vrcholová úroveň riadenia – vrcholový manažment (riaditeľ podniku, námestníci)
Stredná úroveň riadenia – stredný manažment ( riaditelia úsekov, odborov, .. )
Najnižšia úroveň riadenia – najnižší manažment ( vedúci oddelení, kolektívov, .. )

IV. Manažment ako profesia:
Manažéri – osobitná kategória pracovníkov :
- teoretické vedomosti,
- manažérske vedomosti,
- praktické skúsenosti.

Predpoklady manažéra :
- vrodené predpoklady, ku ktorým patria napr. temperament a inteligencia ovplyvňujúce viaceré vlastnosti manažéra,
- predpoklady získané výchovou, vzdelaním a výcvikom, a to obyčajne cieľavedomou činnosťou, orientovanou na všeobecné formovanie osobnosti alebo i výkon konkrétneho budúceho povolania.

Druhy manažérov:
Podľa charakteru činností, ktoré manažéri vykonávajú:
- Manažéri univerzalisti, resp. generalisti, sú línioví manažéri.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.