referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Igor
Sobota, 10. apríla 2021
Európsky manažment
Dátum pridania: 28.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: schillerer
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 926
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Súčasné rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky, organizácie, inštitúcie pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencie schopnosti. Rozhodujúcim faktorom je kvalita produktov alebo služieb. Znamená to zavádzať do praxe nové metódy riadenia, užitočné, no nie samoúčelné zmeny. Cieľom je zvýšenie efektívnosti, výkonnosti a kvality. V kontexte moderných nástrojov a metód riadenia sa často stretávame s pojmami ako strategické riadenie, TQM, manažment znalostí, riadenie ľudských zdrojov, učiaca sa organizácia, business intelligence, balance scorecard...
Kvalita a jej riadenie
Kvalita európskeho produktu alebo služby je súlad s požiadavkami. Jej zabezpečovanie je riadený proces, zahŕňa ľudí, systém výroby, resp. služieb, a podporné nástroje i metódy, takže je možné ju merať. Systém kvality zahŕňa všetko, čo ovplyvňuje kvalitu výrobku alebo služby. Je súčasťou systémov riadenia a prostriedkom na zavedenie systematického pístupu k riadeniu. Je aplikovateľný na výrobné, predajné, vzdelávacie, finančné inštitúcie a organizácie, podniky služieb či orgány štátnej správy. Jeho zavedenie nevedie automaticky k zlepšeniu pracovných procesov a nerieši problémy, ktoré organizácia, inštitúcia, podnik má. Je to proces dlhodobý, v konečnom dôsledku by mal viesť k zníženiu nákladov, zredukovaniu rizík, zvýšeniu produktivity práce, zabezpečeniu spoľahlivosti výroby (poskytovania služieb), jasnému určeniu zodpovednosti. Systém kvality sa pravidelne preveruje interným a externým auditom. Dôležitá je jeho dokumentácia, ktorej základom je príručka kvality a riadiace normy (súbor dokumentov popisujúci všetky činnosti ) a vykonávacie dokumenty (pracovné inštrukcie, predpisy). Organizácia, podnik, inštitúcia musí mať o sebe a svojom smerovaní jasnú predstavu, stanovené ciele, princípy a hodnoty a spôsob, akým chce tieto ciele dosiahnuť. Zmeny, ktoré zavedenie systému kvality so sebou prináša, sa vždy týkajú ľudí. Ich implementácia nie je jednoduchá. Dôležitú úlohu zohráva firemná kultúra. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, ľudí primerane motivovať, vytvoriť tvorivú klímu, podporovať tímovú prácu, komunikáciu. Riadenie alebo manažérstvo kvality je činnosť zameraná na zákazníka, či už je to externý zákazník, zamestnanec, vlastník alebo spoločnosť, každý z nich má iné požiadavky. Je to súbor činností, na ktorých sa podieľajú všetky zložky organizácie či podniku.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Európsky fond pre manažment kvality. http://www.efqm.org, Slovenská spoločnosť pre kvalitu. http://www.sskiinfo.sk., STYK, P. – MATEIDES, A. – KUČERA, M.: Od kontroly cez ISO 9000 k TQM. Bratislava : EPOS 1998. 319 s., Stredisko informácií Slovnaft, a. s.,
Podobné referáty
Európsky manažment SOŠ 2.9824 690 slov
Európsky manažment SOŠ 2.9995 1025 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.