referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žaneta
Pondelok, 1. júna 2020
Výhody jednoduchých organizačných štruktúr
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: devuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 934
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Charakteristika organizácie, organizovania a organizačnej štruktúry

Organizácia sa používa na označenie objektu, ktorého základnými prvkami sú ľudia. Organizácia vo význame atribútu vyjadruje vlastnosť organizovaných objektov, teda mieru a kvalitu ich vnútorného usporiadania. Organizačnou časťou takto chápanej organizácie je stupeň organizácie objektu alebo činnosti. Stupeň sa môže pohybovať od úplnej dezorganizácie, chaosu po absolútnu harmóniu a poriadok.
Organizácia sa používa aj vo význame usporiadanie, štruktúra organizácie alebo inštitúcie. Je pre ňu charakteristické členenie organizovaného celku na prvky, časti, ktoré sa vo vzájomnej spojitosti zúčastňujú na plnení cieľov celku. Organizácia v tomto význame sa vysvetľuje ako statický jav, ako zloženie objektu.
Organizácia v aktívnom význame vyjadruje proces usporadúvania, t.j. organizovanie. Základný zmysel súvisí s činnosťami, ktoré predstavujú rozdielne etapy vývinu systémov a ich cieľom je dosiahnuť čo najvyšší stupeň organizovanosti. Organizácia sa chápe ako komplexný systém, to znamená, že je to otvorený systém, ktorý je v interakcii so svojim okolím a štruktúrovaný sociálno-technický systém, ktorý má ciele, štruktúru a procesy. Organizovanie ako manažérsku funkcia má zabezpečiť premenu plánov na činnosť. Poslaním organizovania je stanoviť úlohy ľudí, ktorí vo vymedzenej oblasti práce a v čase zabezpečujú potrebné činnosti v záujme plnenia cieľov organizácie. Využíva výhody deľby práce a koordinácie činností a vzťahov ľudí, ktorí ich vykonávajú. Cieľom organizovania je dosiahnuť čo najvyšší stupeň organizovanosti systému. Z tohto hľadiska organizovanie súvisí s dvomi etapami vývinu systémov:
1. s vytváraním nového systému, t.j. s prvotným vytváraním organizácie,
2. s pretváraním už fungujúceho systému, t.j. zdokonaľovanie existujúcej organizačnej štruktúry a jej procesov.
Organizačná štruktúra je množina prvkov a vzťahov medzi nimi. Prvkom je určitá ucelená časť organizácie. Útvar má vymedzenú funkciu, právomoci a zodpovednosti a je prepojený vertikálnymi a horizontálnymi väzbami s inými útvarmi.
Podľa toho, či sa útvary zaoberajú výkonnými činnosťami alebo riadením, rozoznávame organizačnú štruktúru:
- riadené systému, t.j. výkonnej sféry,
- riadiaceho systému, t.j.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Alexy J. a kolektív, Manažment, Trenčín 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.