referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Petronela, Petrana
Nedeľa, 31. mája 2020
Manažment ako skupina ľudí
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vicenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 874
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Prezentuje skupinu ľudí, ktorej poslaním je plniť manažérske funkcie na príslušnom stupni riadenia. K manažérskym funkciám patrí: plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie ľudí a kontrola.
MANAŽERY – radia prácu a súčasne preberajú na seba zodpovednosť. Zodpovedajú nielen za svoje výsledky, ale i za výsledky iných. Rozlišujem týchto manažérov:
1)manažéri 1. línie – ide o majstrov, vedúcich dielní, ktorí sú v priamom kontakte s výkonnými robotníkmi
2)manažéri strednej úrovne – sú to vedúci vnútropodnikových útvarov, divízií
3)top manažment – vrcholoví manažéri – sústredení okolo vlastníkov, ide o riaditeľov a predstavenstvo
Vrcholoví manažéri sú sprostredkovateľmi medzi organizáciou a obklopujúcou komunitou. Vo väčšine organizácií tvoria veľký počet manažéri na strednej úrovni. Tí zodpovedajú za implementáciu plánov vypracovaných vrcholovým manažmentom. Prvostupňoví manažéri dozerajú na výkonných pacovníkov a koordinujú ich činnosť. Strávia veľkú časť svojho času dozeraním na prácu svojich podriadených. Vrcholový manažment sa venuje dlhodobým strategickým plánom, stredný sa sústreďuje na strednodobé plány. Manažéri najnižšieho stupňa sa zameriavajú na krátkodobé plánovanie.
Rozlišujeme ich podľa rozsahu zodpovednosti:
1) univerzalisti (generalisti, všeobecní) – to sú riaditelia, stoja na čele podniku, závodu
2) špecialisti (funkčno špecializovaní)– zodpovedaj za jednotlivé úseky – výroba, ekonom.
Generalista má komplexnú právomoc a zodpovednosť za organizáciu alebo jej organizačnú jednotku. Zabezpečuje celkové riadenie príslušného organizačného celku. Sú to línioví manažéri /vedúci/. Funkčne špecializovaní manažéri zodpovedajú za určitú oblasť manažmentu /financie, marketing/ a pôsobia na rozličných úrovniach organizácie. Sú to štábni vedúci.
Vlastnosti manažérov – iniciatívnosť-pasivita, samostatnosť-nesamostatnosť, rozvážnosť-unáhlenosť, cieľavedomosť-chaotickosť, zodpovednosť-nezodpovednosť, zásadovosť-ľahkovážnosť, disciplinovanosť-nedisciplinovanosť, optimizmus-pesimizmus, vytrvalosť-nestálosť, kreativita-stereotyp. Všetky vlastnosti dotvárajú osobnosť manažéra, sú využívané viac alebo menej podľa zaradenia manažéra.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: www.referaty.sk, www.studuj.junak.cz, www.referaty.cz, Prof.Ing.Julius Alexy, CSc a kolektiv, Manažment
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.