referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Vzdelávanie zamestnacov
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: klaska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 434
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Potrebu pracovníkov s vysokou úrovňou prac.spôsobilosti riešia podniky nielen systematickým získavaním schopných odborne a psychycky pripravených uchádzačov o prácu, ale aj odbornou prípravou a rozvojom vlastných pracovníkov.
Kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov musia byť nepretržité a prepojené na pracovnú činnosť.Kvalifikačná príprava zahŕňa:
A. Adaptácia nových pracovníkov
Nový pracovník sa musí prispôsobiť novým podmienkam. Adaptačný proces je zameraný na prispôsobenie sa nových pracovníkov v podniku. Priebeh procesu tvoria:
a) Prac.adaptácia – je zameraná na prispôsobovanie nového pracovníka k prac.podmienkam, charakteru a obsah prac.činnosti riadiacemu systému a organizácií práce v podniku
b) Sociálna adaptácia – jej cieľom je dosiahnuť zaradenie pracovníka do existujúceho systému medziľudských vzťahov na pracovisku aj v podniku.
c) Adaptácia na podnikovú kultúru – podniková kultúra predstavuje systém spoločných hodnôt a noriem, kt. sa prijali a rozvinuli v podniku a majú veľký vplyv na konanie, uvažovanie i vystupovanie pracovníkov. Cieľom tejto adaptácie je pomôcť novým pracovníkom orientovať sa v existujúcich sociálnych normách a spôsoboch konania a prispôsobiť sa im.

!!! Jednotlivé zložky sa prelínajú a ovplyvňujú !!!

B. Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov
Znamená obnovovanie a rozvíjanie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností. Potreba zvyšovania kvalifikácie pracovníkov je vyvolaná novými kvalifikačnými požiadavkami prac. miest v súvislosti so zmenami trhu, riadenia.
C. Rekvalifikácia – preškolenie
Ide o vždy o organizovaný proces získavania nových vedomostí a zručností(úplná alebo čiastočná) Jej podstatou je každá aj elementárna zmena kvalifikácie ak umožní ďalšie alebo nové prac.uplatnenia pracovníka
Rekvalifikácia pomáha riešiť problém nezamestnanosti, je určitou prevenciou pred stratou zamestnania, umožňuje uplatniť sa absolventom škôl, zdrav.postihnutým osobám a realizáciou osobných záujmov.
Vzdelávanie pracovníkov v každom podniku je nevyhnutnosťou, dôležité je však vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: učebný materiál pre obchodné akadémie Ekonomika, a rôzne knihy, nič konkrétne, z každej tak trošku......
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.