referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Július
Nedeľa, 11. apríla 2021
Odmeňovanie pracovníkov (seminárna práca z manažmentu)
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: monikk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 167
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

minimálnych sociálnych istôt spoločnosti.
V mzdovej praxe sa využívajú rôzne formy mzdového ohodnotenia, ktoré možno členiť na základné (časová, úkolová, podielová, zmiešaná, zmluvná, naturálna) a doplnkové formy miezd (odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na hospodárskom výsledku).
Časová mzda bola historicky a logicky prvou formou mzdy, ktorá je v súčasných podmienkach aj najpoužívanejšou. Vyjadruje odmenu práce za určitý časový úsek (hod, deň, týždeň, mesiac), podľa toho rozlišujeme hodinovú, dennú, týždennú, mesačnú mzdu. Vypočíta sa ako súčin odpracovaných časových jednotiek a mzdovej sadzby v príslušnej tarifnej triede v Sk za danú časovú jednotku. Úkolová mzda je premenenou formou, modifikáciou časovej mzdy. Výška mzdy závisí do skutočného výkonu pracovníka. Vypočíta sa ako súčin úkolovej sadzby na jednotku výroby a počtu vyhotovených jednotiek. Táto forma mzdy sa stáva dôležitým faktorom zvyšovania intenzity práce, pretože pri danej úkolovej sadzbe sa pracovník usiluje pracovať intenzívnejšie. Mzdu za splnený úkol dostane pracovník len vtedy, keď má výrobok požadovanú kvalitu. Pracovník sa tak kontroluje sám, čím podnikateľovi odpadávajú náklady na kontrolu nad pracovníkom. Úkolová mzda sa dnes používa v menej kvalifikovaných prácach, v čiastočne mechanizovaných prevádzkach a prevádzkach so špecializáciou výrobných činností. Podielová mzda sa uplatňuje na pracoviskách, kde prevažuje záujem dosiahnuť výkon, ktorý možno merať a kontrolovať iba súhrnnými ekonomickými ukazovateľmi. Rozšírená je najmä v oblastiach poskytovania služieb. Zmiešanú mzdu je vhodné použiť v záujme vyvárania primeraných mzdových relácií a to kombináciou časovej podielovej mzdy alebo zmiešanej časovej úkolovej mzdy. Zmluvná mzda je určená na základe dohody , v ktorej sa uvádzajú individuálne podmienky poskytovania tejto formy mzdy a jej výšky. Mzdu naturálnou formou možno poskytovať výrobky, výkony práce, služby,.. ale len so súhlasom zamestnanca a za podmienok ním dohodnutých. Výška naturálnej mzdy sa vyjadruje v peňažných jednotkách v predajných cenách pre konečného spotrebiteľa.
Doplnkové formy mzdy chápeme ako nesamostatné formy, preto je nevyhnutná ich vzájomná kombinácia so základnými formami mzdy. Základným cieľom doplnkových foriem je stimulovať zamestnanca nielen z hľadiska kvality práce, ale aj rozvoja osobnostných a odborných predpokladov. Zaraďujeme sem Mzda za prácu nadčas, Mzda a náhrady mzdy za sviatok, Mzda za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a v noci, .. Za takúto prácu prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške a za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve. So zamestnancom možno dojednať mzdu už v pracovnej zmluve s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas alebo prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí. V takom prípade mzdové zvýhodnenie zamestnancovi neplatí.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kajetana Hontyova, Jan Lisy - Zakladz modernej ekonomie, Elita 1991, Majtan a kolektiv - Manazment
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.