referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Sobota, 28. novembra 2020
Riadenie pracovného výkonu
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vanecky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 272
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 
Zmena postavenia ľudských zdrojov v organizácií sa prejavuje v tom, že sa stávajú účasťou strategického rozhodovania organizácie a že sa na ich riadení stále viac podieľajú línioví manažéri. Na druhej strane sa však organizácie stretávajú s problémami ako je stagnácia rastu produktivity, nežiaducí vzťah pracovníkov k organizácii a ich prístup k práci, úpadok pracovnej morálky či nedostatočná motivácia.
Organizácie potom hľadajú také prístupy a nástroje riadenia ľudských zdrojov, ktoré by im pomohli zladiť záujmy jednotlivých zamestnancov či ich skupín so záujmami organizácie a zvýšiť tak ich príspevok k dosiahnutiu cieľov organizácie. Teda zlepšiť ich vzťah k organizácií a zvýšiť pracovný výkon. Jednym z možných prístupov je riadenie pracovného výkonu. Jeho cieľom je:
• spojiť ciele organizácie a jednotlivých pracovníkov,
• zvýšiť podieľ pracovníkov na plnení cieľov organizácie,
• pracovať nie viac, ale efektívnejšie.
K tomu využíva systémový prístup, komunikáciu a motiváciu.

TEORETICKÉ VÝCHODISKA

Riadenie pracovného výkonu využíva poznatky teórií motivácie a teórie stanovenia cieľov. Vychádza z poznatkov, že ľudské chovanie je podmienené, cieľové a motivované. Príčinou správania sa človeka je motív, t. j. snaha uspokojiť potrebu. Aby sa však táto potreba stála hybnou silou, musí existovať reálna možnosť uspokojiť pociťovanú potrebu (stimul).
Riadenie pracovného výkonu využíva Maslowovu hierarchiu potrieb, Herzbergovu dvojfaktorovú teóriu a hlavne Vroomove poznatky o pracovnej motivácii, na ktorých základe bola formulovaná tzv. expektačná teória. Podľa nej je motivácia funkcii:
• expektácie (očakávania, že určité chovanie povedie k merateľnému výsledku),
• inštrumentality (očakávanie, že určitý výsledok povedie k určitej odmene),
• valencie (očakávaná miera uspokojenia potrieb spojená s odmenou).
Teória stanovenia cieľov je založená na poznatku, že ciele človeka môžu hrať významnú úlohu pri motivácií jeho pracovného výkonu.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: časopis Moderni řizeni
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.