referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Personálne plánovanie
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stareclubo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Personálne plánovanie (plánovanie ľudských zdrojov, plánovanie pracovníkov) slúži k realizácií cieľov organizácie tým, že predvída vývoj, stanovuje ciele a realizuje opatrenia smerujúce k súčasnému a perspektívnemu zaisteniu úlohy organizácie adekvátnou pracovnou silou.
Cieľom personálneho plánovania je zabezpečovať, aby podnik mal tak v súčasnosti, ale hlavne v budúcnosti pracovníkov:

• v potrebnom počte,
• s požadovanými vedomosťami, schopnosťami a skúsenosťami,
• s požadovanými osobnými vlastnosťami,
• s optimálnou motivačnou kapacitou,
• s optimálnym rozmiestnením do vnútropodnikových útvarov,
• so schopnosťou byť flexibilnými.

Personálne plánovanie teda predstavuje proces predvídania, stanovovania cieľov a realizácie opatrení v oblasti pohybu ľudí do organizácie, z organizácie a vo vnútri organizácie, v oblasti spájania pracovníkov s pracovnými úlohami v pravý čas a na správnom mieste, v oblasti formovania a využívania pracovných schopností ľudí, v oblasti formovania pracovných tímov a v oblasti personálneho a sociálneho rozvoja týchto ľudí.

Jeho zmyslom je teda zaisťovať perspektívne plnenie všetkých hlavných úloh personálneho riadenia, a tým prispievať k prosperite a konkurencieschopnosti organizácie.
Personálne plánovanie v prvom rade rozpoznáva a predvída potrebu pracovných síl v organizácií i zdroje pokrytia tejto potreby a jeho úlohou je dosiahnuť dynamickú rovnováhu medzi dopytom po pracovných silách v organizácii a ponukou pracovných síl v organizácií i mimo nej.
Personálne plánovanie má však za úlohu nielen zaisťovať a spriehladňovať perspektívny personálny rozvoj každého pracovníka, napomáhať pri uspokojovaní jeho sociálnych potrieb a zvyšovať jeho uspokojenie z vykonávanej práce. Najkomplikovanejšou fázou personálneho plánovania je stanovenie (odhad) perspektívnej potreby pracovníkov. Trochu jednoduchší je odhad pokrytia perspektívnej potreby pracovníkov. K odhadom perspektívnej potreby pracovníkov sa používajú tak induktívne ako aj kvantitatívne metódy.

Z induktívnych sa najčastejšie používajú: metóda delfi a jej podobná tzv. kaskádová metóda.
Pri metóde delfskej (ktorá patrí k expertným metódam) sa skupina expertov snaží dosiahnuť vzájomnej zhody na vývoj všetkých faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na budúcu potrebu pracovníkov v podniku.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: J. Koubek, Řízení lidských zdrojú, Základy moderní personalistiky 3. vydanie, Management Press, Praha 2003, Doc. Ing. Anna Kachaňaková CSc. A kol. Personálny manažment, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1993
Podobné referáty
Personálne plánovanie SOŠ 2.9700 1519 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.