Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zlodeji času manažéra

Čas sú peniaze. Väčšina z nás nemá nazvyš ani jedného. Ale kým peniaze míňame premyslene, nevieme, čo robiť, aby sme zbytočne nepremárnili ďalšiu hodinu.

Umenie time managementu- efektívneho organizovania pracovného času- je skryté v správnom určení si cieľov a priorít. Často sa mylne domnievame, že je to iba schopnosť zvládať pracovné povinnosti. V skutočnosti time management zahŕňa rovnováhu všetkých aktivít, ktoré sú pre jednotlivca dôležité.
ZLODEJI ČASU
Po každom vyrušení z práce človeku trvá istý čas, pokým sa opäť dokáže rovnako sústrediť a naplno pracovať. To platí o nepríjemnom telefonáte s klientom, o konflikte s kolegom, alebo rozhovore o rodinných problémoch s kolegyňou. V praxi sa čoraz častejšie stretávame s tým, že nadriadení si všímajú, koľko cigariet zamestnanec vyfajčí. V niektorých zahraničných firmách dokonca dostávajú nefajčiari príplatok za to, že nestrácajú pracovný čas fajčením. Vo väčšine prípadov je dnes zakázané fajčiť na pracovisku. Firma má na to vyhradené priestory.
Šéfovia veľmi často strácajú čas tým, že mnohé úlohy radšej splnia sami, lebo sa nemôžu (alebo nechcú) spoľahnúť na svojich podriadených. Slovenskou špecialitou je „lietajúci“ manažér alebo podnikateľ. Pracuje v strese. Potrebuje mať pocit, že pre firmu robí všetko čo je v jeho silách. Preto sa stará aj o veci, ktoré by pokojne mohol prenechať svojím podriadeným. Potom mu neostáva čas ani energia hľadieť dopredu, rozmýšľať nad ďalším rozvojom firmy.
Treba začať tým, že sa pokúsime najväčších zlodejov času odhaliť a následne odstrániť. Môže ísť napríklad o to, že:
• Trávite príliš veľa času problémami svojich podriadených
Pokiaľ ľudia veria, že za nich vyriešite ich problém, budú sa na vás so svojimi problémami obracať stále. Ak chcete situáciu zmeniť, vyjadrite im podporu a potom buď delegujte problém na niekoho iného, alebo skúste dotyčnému dať nejaký sľubný podnet. Potom sa pustite do prace na niečom inom.
• Príliš detailne riadite
Pri liečbe tohoto zlozvyku (ku ktorému má sklon väčšina vedúcich) sa uistite, že vaše pokyny boli pochopené správne a až potom prejdite k iným záležitostiam. Primerané kontroly v priebehu akcie sú správne, ale rozhodne si odpustite stály dohľad.
• Vykonávate i to, čo by sa dalo delegovať
Podstatnou súčasťou vedenia je výchova podriadených a ich výcvik tak, aby vedeli v budúcnosti prevziať zodpovednosť.

Nebuďte vedúci typu „ja to zariadim sám“.
• Zahajujete prácu, skôr než by bola premyslená
Časom sa tiež plytvá, keď sa postupuje unáhlene. Najskôr si projekt riadne premyslite a vypracujte.
• Venujete príliš mnoho času svojej predošlej oblasti
Nie je jednoduché podrobnejšie nesledovať oblasť, ktorou ste sa skôr zaoberali, ale to môže byť tiež vážny požierač času. Môžete svojím nasledovníkom poradiť, ale potom vpred ku svojím novým povinnostiam. • Udržiavate príliš mnoho a príliš komplikovaných záznamov
K vašej práci treba vedieť, čo je v záznamoch, ale nie ich každodenne viesť. Uistite sa, či máte jednoduchý, ľahko zvládnuteľný záznamový systém.
• Necháte sa vyrušovať
Pokiaľ podriadený rešpektujú šéfa, ctia si jeho tiché obdobia, kedy nie je dovolené prichádzať s dotazmi a menej dôležitými problémami. Súčasne učte svojich ľudí (sekretárky), aby vás chránili pred vyrušovaním.
ROVNOVÁHA- niekto sa chce okrem práve venovať rodine, priateľom, potrebuje čas aj na spánok, lásku, oddych, šport.. Darmo si ľudia myslia, že úspech v jednej oblasti môže vynahradiť neúspech v tých ostatných. Skutočný úspech si vyžaduje rovnováhu. Kým si nedokážeme organizovať čas tak, aby sme stihli všetko, čo má v živote význam a zmysel, nebudeme spokojní a úspešní.
URČOVANIE PRIORÍT- základom dobrého rozvrhnutia času je schopnosť identifikovať, čo je v daných dňoch najdôležitejšie, čo menej a čím sa netreba vôbec zaoberať. Pomôcť môže napríklad princíp rozdelenia priorít do skupín A, B, C a D.
Priority A prinášajú veľa stresu, pretože sú naliehavé a súčasne veľmi dôležité a preto uch treba okamžite riešiť.
Ľudia ktorí venujú B (béčkam) 60- 80% svojho času a energie, si zabezpečia kvalitu života i kariérny rast. Patria sem činnosti, ktoré sú pre osobný život alebo plnenie požiadaviek zamestnávateľa dôležité, ale nemusia byť hotové už zajtra.
Priority C nám do života doslova vpadajú. Urgentné návštevy či telefonáty pre nás nemusia byť také dôležité, aké sú pre druhú stranu. Veci často vyzerajú naliehavejšie, než v skutočnosti sú.
Vyslovení požierači času sú priority D- tu niekoľko minút rozhovoru s kolegom, tam štvrťhodinka na káve, kontrola množstva e-mailov a pod.

Možno to znie smiešne ale správne plánovať sa treba naučiť. Time management je veda, ktorá sa stále vyvíja. Pribúdajú nové nástroje plánovania: klasické diáre i profesionálne spracované kalendáre či termínovníky majú miesto v ére počítačov, PDA (osobných digitálnych asistentov) a mobilných telefónov. Nezáleži však na tom kam si budete povinnosti značiť.

Efektívne je, keď si okrem úlohy zaznačíte aj jej prioritu (deň treba začať B, prípadne A) odhadnúť, koľko nám splnenie potrvá.
Úspešnejší a pokojnejší sú len tí ľudia, ktorí dokážu rozumne nakladať so svojím časom.

Zdroje:
Moderní řízení 1/2004 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk