referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marek
Štvrtok, 25. apríla 2024
Alternatívne riadenie v pevných organizačných štruktúrach
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Martin Ivan
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 643
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
- pri tvorbe
organiz. štruktúry - dve otázky:
1. org. diferenciácia činností - vymedzenie podsys. kvalitatívne a kvantita-tívne
- vertikálna a horizontálna diferenciácia činností (deľby práce)
2. org. integrácia činností - integrácia vedúcimi, samointegrácia, integrácia pomocou tímov
- prostriedky: hierarchickosť , formalizácia, sys. určov. a zebezpeč. plánov. cieľov
- hlavné stránky organizačnej štruktúry: 1. konfigurácia a členitosť org. štrukt.?2. spôsob organizačného členenia?3. deľba rozhodov. právomoci?4. druhy útvarov a usporiad. ich vzťahov v o. š.?5. formalizácia o. š.
- vyhranené spôsoby riešenia stránok o.š. predstavujú typy org. štr.

KONFIGURÁCIA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY; PLOCHÁ A VYSOKÁ ŠTRUKTÚRA
- organizačné štruktúry podnikov - pyramídové organizačné štruktúry
- dva základné typy - 1. široká (plochá) organizačná štruktúra (malá vertikálna členitosť - málo stupňou, veľa pracovísk)?2. vysoká organizačná štruktúra (veľký počet stupňov riadenia)
- postupne sa mení obsah aj forma (tvar) organizačných štruktúr
- druhy a počet stupňov organizácie vnútorných organizačných jednotiek
- vertikálna členitosť OŠ - výslednica dvoch typov stupňov riadenia - základ-ných (rozhodujúce) a medzistupňov (medzičlánky)
- základné jednotky - podnik, závod (s obmedzenými právomocami, so značný-mi právomocami), prevádzka, dielňa
- varianty vertikálnej členitosti: 1. jednostupňová - malé podniky, 2. dvojstup-ňová, 3. trojstupňová, 4. štvorstupňová
- rôzne medzistupne a počty stupňov
následky rôznej vertikálnej členitosti organizačnej štruktúry a faktory ju pod-mieňujúce
- OŠ s malým počtom stupňov - prednosti: krátke vzdialenosti medzi najvy-šším a najnižším stupňom riadenia, veľa podriadených jednému vedúcemu (podriadení - vlastné schopnosti), väčšie nároky na vedúcich?nevýhody: neúčinnosť riadenia pre veľa podriadených, problémy s koordináciou veľké-ho počtu podriadených
- OŠ s veľkým počtom stupňov - prednosti: deľba práce, dôsledné a podrobné riadenie v dôsledku menšieho počtu podriadených, lepšia koordiná-cia?nevýhody: predlžuje a komplikuje sa cesta príkazov a informácií, znižuje sa osobný kontakt, väčší počet pracovníkov odborného aparátu
- faktory: 1. veľkosť organizácie, 2. územný rozptyl organizácie, 3. rôznorodosť vyrábanej produkcie, 4. typ výroby, 5. uplatňovanie počítačov, 6. miera cen-tralizácie riadenia, 7.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.