referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Štvrtok, 28. septembra 2023
Reengineering
Dátum pridania: 30.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majda
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 135
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Nejde v ňom totiž o nič iného než o integrovanie „roztrieštených“ a fragmentizovaných procesov - obvykle s využitím moderných informačných technológií - do logického, účelného a efektívneho sledu činností, čoho výsledkom je určitá hodnota, ktorú zákazník považuje za významnú a žiadúcu. Sústredí sa na deštrukciu a elimináciu obvyklých dielových agend, na nové a nezaťažené vymedzenie „účelu hry“, na zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie procesu. Reenginnering tak vnáša dramatické efekty do všetkých oblastí podniku - mení organizačnú štruktúru, má významné dôsledky pre politiku zamestnanosti, systémy odmeňovania, riadenie skladového hospodárstva, informačné systémy atď. Hlavným cieľom reengineeringového úsilia, koncepcie „nového počiatku“ je dosiahnuť prostredníctvom radikálnej reorganizácie podnikateľských a produkčných procesov rádovo vyšší výkonnosti, vysokú akosť, zníženie nákladov a ďalších faktorov konkurencieschopnosti a prosperity (zvlášť významnou konkurenčnou výhodou je potom čas, resp. mimoriadne zníženie jeho spotreby). „Procesom“ (čo je základné kľúčové slovo reengineeringovej koncepcie) potom môže byť napríklad vývoj nového výrobku, príjem objednávky a vybavenie a expedíciu zakázky, likvidáciu poistnej udalosti a iné.

Reengineeringovú koncepciu možno uplatniť vo všetkých podnikateľských oblastiach vrátane chemického farmaceutického priemyslu, telekomunikáciach, v odvetiach elektroniky, energetiky, ale i v maloobchode, poisťovníctve a bankovníctve atď.(Dnes dokonca existujú pozitívne skúsenosti s uplatňovaním reengineeringu i v štátnej správe). Ukazuje sa pritom, že princípy reengineeringu možno efektívne aplikovať ako vo veľkých, tak i v malých podnikoch či organizačných jednotkách. Hlavné výhody:
získate lepšie procesy
zvýšite svoju produktivitu a efektívnosť
nájdenie silných a slabých stránok a nájdenie nových smerov ďalšieho rozvoja.

Procesový redizajn (redisgn) - rapid reinžiniering
Úplný reinžiniering je rozsiahlý, zložitý a dlhodobý proces. Nie vždy je účelné k nemu pristupovať s aplikáciou úplnej metodológie z časového, finančného dôvodu, i z hľadiska rozsahu potrebnej zmeny. Je často snaha postupovať zrýchlene, ak je to možné a predošlý stav podniku to umožňuje, a v čiastkových technických projektoch uplatňovať prvky, ktoré sú odvodené od reeingineeringu. Túto metódu môžeme označiť ako procesový redizajn. Orientovaný je na konkrétne procesy podniku, ktorých výber je skôr na základne dlhodobej expertnej skúsenosti v podniku a nie zložitého identifikačného procesu ako pri reengineeringu. Procesový redizajn súčasne znamená aj zahrnutie procesového inžinieringu ako aplikácie inžinierskych disciplín v analýze a zlepšení procesov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: www.rpic-vip.cz, www.mgmtpress.cz, www.hnonline.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.