referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Časové plánovanie v podniku
Dátum pridania: 31.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nene23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 564
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Význam časového plánovania v podniku
Plánovanie je časťou riadenia podniku, ktoré sa v dôsledku deľby práce a špecializácie v ňom osamostatnilo a predstavuje jednu z jeho základných funkcií. Plánovanie je východiskovou a najdôležitejšou funkciou riadenia. Plánovanie sa uplatňuje pri rôznych objektoch riadenia, čiže existuje na každom stupni riadenia. Jeho konkrétny obsah je však odlišný podľa úloh, ktoré má daná úroveň riadenia. Plánovanie je projektovanie budúcnosti podniku. Pomocou plánovania sa určuje cieľ, resp. ciele a vypracúva sa program na ich dosiahnutie. Plánovanie úzko súvisí s informáciami. Východiskom plánovania sú informácie, ktoré predstavujú informačné vstupy plánovacie systému podniku. Produktom výstupom procesu plánovania podniku je sústava plánov, ktoré sa odlišujú dĺžkou plánovacieho obdobia, rozsahom a stupňom podrobnosti spracovania. Plány určujú smery žiadúceho vývoja podniku. Plány podnikov sú základom ich hospodárskej činnosti na určité obdobie. Odrážajú celý proces reprodukcie podnikov s ich rozmanitými vnútornými a vonkajšími súvislosťami. Plánovanie podnikov je zložitý proces pozostávajúci z niekoľko vzájomne súvisiacich častí, ktoré mu dodávajú nepretržitý charakter. Aby sa postihla zložitosť plánovania, rozčleňujeme ho podľa určitých znakov, ktoré môžu byť rôzne. Platí to takisto pre vypracovanie plánov podnikov.
Základným východiskom klasifikácie plánovania a plánov podnikov je časové hľadisko. Podľa časového hľadiska, resp. podľa zvolenej perspektívy plánovanie a plány podnikov sa niekedy rozdeľujú na tri hierarchicky usporiadané druhy. Môže to byť strategické plánovanie, dlhodobé plánovanie, vykonávacie plánovanie. Východiskom činnosti podnikov je strategické plánovanie, ktorého časový horizont presahuje zvyčajne päť rokov. Základná otázka, ktorá sa tu rieši, je, v čom chceme podnikať a či chceme podnikanie rozšíriť, alebo obmedziť. Pri tomto plánovaní je mnoho premenných veličín, pretože sa musí odhliadnuť budúce externé prostredie, ako aj interné podmienky. Plány sú málo štruktúrované, pritom ich štruktúra závisí od špecifík každého podniku. Výstup plánovania má ráz veľmi všeobecnej výpovede. Plánovanie určuje základný zámer podniku, na čo sa podnikanie bude koncentrovať. Aby podnik dosiahol svoje poslanie, vyjadrené strategickým plánom, musí vypracovať tzv. dlhodobý plán, správnejšie strednodobý plán. Tento predstavuje strednú úroveň plánovania a pokladá za most medzi strategickým plánovaním a každodenným plánovaním.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.