referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Poisťovanie rizík v zahraničnom obchode
Dátum pridania: 31.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ael
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 369
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 
OBSAH

ÚVOD 2
1. RIZIKÁ V ZAHRANIČNOM OBCHODE 3
1.1 KOMERČNÉ RIZIKÁ 3
1.2 POLITICKÉ RIZIKÁ 3
2. VÝVOJ POISŤOVANIA VÝVOZNÝCH ÚVEROV 4
3. ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE POISTENIE VÝVOZNÝCH ÚVEROV 4
4. EXIMBANKA SR 4
4.1 ZALOŽENIE 5
4.2 POSLANIE A CIELE 5
5. POISTNÉ PRODUKTY EXIMBANKY SR 5
5.1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 5
5.2 POISTENIE KRÁTKODOBÝCH VÝVOZNÝCH ÚVEROV PROTI
KOMERČNÝM RIZIKÁM „A“ 6
5.3 POISTENIE KRÁTKODOBÝCH VÝVOZNÝCH ÚVEROV PROTI
POLITICKÝM RIZIKÁM „B“ 7
5.4 POISTENIE STREDNO A DLHODOBÝCH VÝVOZNÝCH ÚVEROV
PROTI POLITICKÝM A KOMERČNÝM RIZIKÁM „C“ 7
5.5 POISTENIE STREDNO A DLHODOBÝCH ODBERATEĽSKÝCH
VÝVOZNÝCH ÚVEROV PROTI POLITICKÝM A KOMERČNÝM
RIZIKÁM „D“ 8
5.6 POISTENIE VÝROBNÉHO RIZIKA „E“ 9
5.7 ĎALŠIE POISTNÉ PRODUKTY EXIMBANKY SR 9
ZÁVER 11
LITERATÚRA 12
ÚVOD

Vyspelé štáty sa pomerne výrazne orientujú na podporu vývozu produktov, ktoré boli vyrobené v domácej krajine. Táto orientácia je tým viac posilnená, čím je jej viac prispôsobená legislatíva a taktiež ekonomické podmienky. Začiatkom 90-tych rokov nastali na Slovensku mnohé sociálne, ekonomické, politické zmeny, ktoré so sebou priniesli nové, rozšírené možnosti pre podnikateľskú sféru. Tieto zmeny zasahujú aj do oblasti poisťovníctva a poistná teória sa v súčasnosti rozvíja na princípoch trhovej ekonomiky. Neustále zmeny, podporujúce rast podnikateľského prostredia v transformujúcich sa krajinách vedú aj slovenských podnikateľov k postupnému zvyšovaniu exportu (napríklad prijatie zákona o Exportno-importnej banke SR), aj napriek faktu, že mnoho zmien bude ešte potrebných a podnikateľské prostredie na Slovensku má ešte od ideálneho prostredia veľmi ďaleko. Jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorý ovplyvňuje rast exportu je poisťovanie rizík, ktoré súvisia so zahraničným exportom, vďaka tomu, že pri takomto poistení majú slovenskí exportéri väčšie možnosti prístupu k úverom komerčných bánk a zároveň menšie obavy pred vstupom na nové, často neznáme trhy s neznámymi obchodnými partnermi. Medzi najväčších nositeľov ekonomického rastu patria podniky orientované prevažne na export a podniky ovládané zahraničným kapitálom. Je preto veľmi dôležité klásť dôraz na podporu a rast exportu, pretože vývoz dokáže generovať rast a zabezpečiť tak zlepšovanie externej bilancie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.