referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Piatok, 27. novembra 2020
Teórie motivácie – procesné (ako vzniká motivácia v pracovnom prostredí)
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sona Cernicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 713
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
V rámci prac. procesu človek vykonáva celý rad činností zameraných na dosiahnutie určitých cieľov. Vnútorné pohnútky, ktoré jeho konanie a správanie aktivizujú voláme prac. motívy a prac. motivácia.
Prac. motivácia sa v prac. procese prejavuje ako určitá „energická“ stránka správania sa, vedie k aktivizácii, zmene prac. činnosti.
Prac. psychológia vymedzuje prac. motiváciu ako príčinu, hnaciu silu, ktorá uvádza do pohybu psych. vlastnosti, schopnosti, čoho výsledkom je prac. výkon. Okrem vnút. pohnútok - motívov je prac. motivácia úzko spätá s potrebami, návykmi, záujmami, prac. postojmi, ...
Psychológia práce analyzuje prac. motiváciu z dvoch základných aspektov :
1. individuálna motiv. – kladie sa dôraz na uplatnenie zručností manažéra pri motivovaní každého člena skupiny, ktorú vedie a riadi
2. skupinová motiv. – preferuje sa tu tímový prístup
V praxi často dochádza ku kombinácii individuálnej a skupinovej motivácie. Výsledkom sú prepracované motivačné programy.
K pracovnej motivácii možno dôjsť dvoma cestami :
1. ľudia motivujú sami seba tým, že hľadajú a vykonávajú prácu, ktorá uspokojuje ich potreby
2. ľudia sú motivovaní manažmentom prostredníctvom takých metód ako je odmeňovanie, povyšovanie, pochvala, ...
Podľa Herzberga existujú dva typy motivácií:
1. vnútorné motivácie – faktory, ktoré si ľudia samy vytvárajú
2. vonkajšie motivácie – to, čo sa robí pre ľudí, aby sme ich motivovali (odmeny, pochvala, povýšenie) ale tiež tresty (odoprenie platu, disciplinárne konanie)

Teórie pracovnej motivácie
Prvý ucelený názor na prac. motiváciu položil zakladateľ vedeckého manažmentu F. W. Taylor. Zdroje prac. motivácie videl v správne vytvorených prac. príležitostiach a v správnom mzdovom systéme. Tvrdil „ľudia pracujú iba pre peniaze“. Jeho názory vyvolali ostrú kritiku.
J. A. Brown tvrdil, že práca je od základu spoločenskou činnosťou, ktorá plní dve hlavné funkcie: - produkovať tovary potrebné pre spoločnosť
- uvádzať jedinca do vzájomných vzťahov, z ktorých je vystavaná spoločnosť
Ako motivačné faktory sa začali uvádzať 3 momenty : sociálne poistenie, soc. podpora a soc. pomoc. A. H. Maslow skúmal prac. motiváciu z hľadiska ľudských potrieb. Zistil, že hlavnou príčinou prečo ľudia pracujú je uspokojovanie ich potrieb. Hierarchicky usporiadal potreby, ktoré v prac. procese aktivizujú správanie a konanie zamestnancov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Amstrong, M. : Řízení lidských zdroju, GRADA PUBLISHING, PRAHA 1999, Majtán, M. a kol. : Manažment, SPRINT, BRATISLAVA 2003, Sedlák, M. : Manažment, EDÍCIA EKONÓMIA, BRATISLAVA 2001
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.