referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Motivacia zamestnancov (seminárna práca)
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Peter000
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 491
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Motivácia -všetko to, čo prežívame, po čom túžime, k čomu máme odpor, čo sa usilujeme dosiahnuť, aké máme ideály a pod.
-všetky indivíduu alebo skupine pripisované pochody, ktoré vysvetľujú alebo robia zrozumiteľným jeho správanie.
Motiváciu môžeme chápať ako:
 Zámer, úsilie niečo dosiahnuť
 Zvnútra aktivované správanie, ktoré sa vykonáva spontánne
 Zvonka aktivované správanie, ktoré nie je spontánne, je vyvolané vonkajším činiteľom
Hlavným motívom ľudskej činnosti je sebarealizačné úsilie človeka. Motívom rozumieme popud, podnet alebo pohnútku, ktoré posúvajú hranice možností pracovníka a vyžadujú vypätie vôle, veľa síl na prekonanie samého seba a koncentrovanú pozornosť na vlastný profesionálny rast. Sú to aktivity zamerané na dosiahnutie vytýčeného cieľa.
Morálka je spoločenskou, nadosobnou motiváciou najvyššieho stupňa, lebo dáva konaniu pracovníka základný smer a zmysel a tvorí pevný a dlhodobo pôsobiaci regulačný mechanizmus. Je to hybná sila jeho činnosti, správania a konania. Motívom sebaformovania pracovníka je aj záujem realizovať osobný rast vzdelávaním. Každý človek má v sebe geneticky zakódovanú túžbu po úspechu. Úspech má kladný motivačný účinok, lebo posilňuje sebavedomie, dvíha ašpiračnú úroveň. K motívom pracovníka patria aj túžby, ktoré sa diferencujú podľa veku, postavenia v zamestnaní, zastávanej funkcie, pozitívnych i negatívnych životných skúseností a pod.
Medzi najvýznamnejšie iniciátory pracovného chovania patria odmeny. Rozdeľujú sa na hmotné a morálne (hmotné odmeny sa ešte ďalej delia napr. na peňažné odmeny, naturálie a peňažné pôžitky). Aj keď význam peňažných odmien je nesporný, je treba plne využívať aj morálne odmeny. Okrem finančných odmien sa dá odmeňovať aj uznaním, vyššou zodpovednosťou alebo postavením. Je treba navrhnúť jednoduchý systém odmeňovania, ktorý je viazaný na výkonnosť, t.j. vyšší príjem za vyšší zisk, objem výroby, efektívnosť...Ďalšie prvky motivácie sú: starostlivosť o stravovanie, dopravu a ubytovanie pracovníkov, lekárska starostlivosť, telovýchovná a kultúrna starostlivosť atď.
Na pracovný výkon zamestnancov z veľkej časti pôsobí aj ich nadriadený. Riadaci pracovník, ktorý sa nezaujíma len o pracovné výsledky, ale aj o to, ako jeho podriadení žijú, aké majú osobné a rodinné starosti a radosti, výrazne prispieva k vytváraniu priaznivej sociálnej atmosféry na procoviskách, motivujúcich pracovníkov k úspešnému plneniu ich pracovných úloh.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Beránek E.: Ako si organizuje a plánuje prácu riadiaci pracovník, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha 1982, Boroš J.: Základy sociálnej psychológie, IRIS, Bratislava 2001, Coleman R., Barrie G.: 525 zpôsobov ako sa stať lepším manažérom, Management Press, Praha 1993, Doležaj V. a kol.: Ekonomika a riadenie obchodného podniku, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984, Tuma M.: Manažérske umenie, Vydavateľstvo a nakladateľstvo odborov na Slovensku, Bratislava 1990
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.