referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Denisa, Denis
Nedeľa, 1. novembra 2020
Nové tendencie v organizovaní
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Silvia Hatiarova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 540
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Spolu s organizačnou štruktúrou tvoria druhú manažérsku funkciu a sú veľmi starostlivo skúmanou a študovanou oblasťou manažmentu. Organizovanie je proces stanovenia potrebných činností vo vzájomných väzbách.

Smery rozvoja moderného amerického manažmentu sa opierajú o rôzne klasifikácie myšlienkových smerov. Tu treba zdôrazniť manažérsky typ práce, niekoľko neexistuje recept na unifikovaný, univerzálne platný manažment. Je viacej typov manažmentu, reprezentovaný viacerými školami a smermi. V každom prípade manažment sleduje zámer pripraviť pracovníkov, ktorí o tento typ majú záujem a predpoklady k nemu. Musia si osvojiť objektívne nevyhnutný spôsob správania v trhovej ekonomike a musia byť schopní i pripravení tento nový spôsob správania aplikovať pri riadení podriadených pracovníkov a pracovných kolektívov. Musia pružne a pohotovo reagovať na denne sa meniacu situáciu na trhu práce, kapitálu a tovaru. Rýchle, presné a správne rozhodnutia znamenajú vyšší zisk , ťažkopádne a nekvalifikované stratu, prípadne bankrot.

Klasifikácia amerického manažmentu vychádza z nasledovných myšlienkových prístupov:

- procesný prístup
- psychologicko – sociálny prístup
- kvalitatívne prístupy
- systémové prístupy


Trendy ďalšieho rozvoja manažmentu

Pre rozvoj manažmentu sú zaujímavé práce autorov:
§ Druckev
§ Ackoff
§ Toffler
§ Raymond

Zaoberajú sa „sociálnou ekológiou“, postihujú otázky doby, ktorá začala vedecko - technickým pokrokom. Upozorňujú na nevyhnutnosť zmien v manažérskom myslení a konaní, ktoré vyplýva z kvantitatívnych zmien riadených procesov.

Druhá vlna začína v období priemyselnej revolúcie v USA okolo roku 1870 so sklzom po ukončení občianskej vojny. Nastupuje rozvoj priemyslu. Ľudia a tým aj riadenie opustili svoju závislosť na poľnohospodárstve. Do popredia vstupuje podnikateľská činnosť, organizácia práce trh a jeho problémy – konkurencia, monopol , hierarchické riadenie.
Súbor zásad druhej vlny môžeme zhrnúť nasledovne:
ü štandardizácia a normovanie
ü špecializácia
ü synchronizácia
ü koncentrácia
ü maximalizácia
ü centralizácia

Úvahy k druhej vlne nachádzajú svoje vyjadrenie v troch základných myšlienkach:

1. Príroda sa má využiť, človek má vládnuť nad prírodou. Zatiaľ ju drancuje a ničí, a preto narastá problém ekológie.
2. Ľudia majú vládnuť nad sebou. Okrem prírody ľudia majú na starosti aj svoj vlastný vývoj.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Alexy,Sedlak
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.