referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izidor
Sobota, 4. apríla 2020
Etický kódex manažéra
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: shaddow
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 955
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

Nevyhnutne s tým sa však mení aj úloha manazéra - z nadradeného odborníka, ktorý mal na všetko tú správnu odpoved a to správne riešenie, sa presúva skôr do úlohy facilitátora: zabezpecuje pre kazdého vysokovýkonného pracovníka optimálne podmienky a buduje na ľuďoch, ktorí ho neraz prevyšujú čo do odbornosti, skúseností s danou prácou alebo vzdelania. Napriek tomu sa jeho postavenie nemení - ako zručný koordinátor, komunikátor a podporovateľ má lepší prístup k informáciám a zdrojom a snaží sa vidieť problémy z vyššej perspektívy. Vie si nájsť osobný prístup ku každému zo svojich podriadených, dokáže ho nasadzovať na úlohy zodpovedajúce jeho najvyvinutejším schopnostiam a dokáže prácu svojich ľudí skoordinovať tak, aby vytvárala synergie a vyššiu pridanú hodnotu.
Zdroj: http://www.manazer-servis.sk/

Japonský štýl riadenia.

Riadenie ľudských zdrojov
Mnozstvo systémov, ako napr. celozivotné zamestnanie, „senior" systém a podnikové odbory tvoria základný charakter riadenia práce a ludských zdrojov v Japonských spolocnostiach. Japonský personálny manazment sa odlišuje od amerického a európskeho v mnohých veciach. V princípe dáva prioritu „seniorstvu" alebo dlzke sluzieb pre spolocnost.Celozivotné zamestnanie zacína po ukoncení školy a koncí dôchodkom. Spolocnost garantuje prácu pocas celého obdobia. Práca s ludmi je orientovaná na vztahy medzi pracovníkmi, rozvoj osobnosti, garanciu zamestnania, rovnost a spokojnost jednotlivca. Ako celok je uprednostnovaná skupina, nie jednotlivec. Štruktúra práce je pruzná, sú aktívne malé skupiny, je zabezpecená rotácia práce, tímová práca a systém pracovníkov schopných zvládnut viac cinností (nie úzka špecializácia). Medzi dalšie charakteristické crty patrí spolupráca medzi manazmentom a pracovníkmi, prevaha muzov a relatívne vysoké postavnie a váznost inzinierov a technikov. Nábor pracovníkov
Japonské spolocnosti príjmajú nových pracovníkov väcšinou zo škôl, avšak zamestnávajú i pracovníkov s praxou. Nábor býva dlhodobý, študentov vyhladávajú uz rok pred ukončením. Spoločnosti si vyberajú študentov tiez podla úrovne škôl a tiez urcitých dlhodobých vzťahov, ktoré majú s príslušnou školou. Záverecné rozhodnutie padne az po rôznych pohovoroch a písomných skúškach. Vo všeobecnosti sú preferovaní muzi, zeny sú príjmané na vykonávanie základných prác, co im dáva nizšiu šancu postupu. Mnoho z nových zamestnancov po nástupe prechádza vnútropodnikovým vzdelávaním. Zaradenie a presuny pracovníkov
Umiestnienie pracovníkov nazývaných „biele goliere" závisí od druhu práce, pre ktoré boli prijatí a casto nebýva ziadna spojitost medzi štúdijným odborom, ktorý vyštudovali a ich zaradením. Toto platí u administratívnych pracovníkov, avšak v inzinierskych profesiách táto spojitost väcšinou existuje.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.