referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Pondelok, 27. mája 2024
Analýza konkurencie
Dátum pridania: 05.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ala21
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 094
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Marketingový manažér by sa mal preto koncentrovať na zber nasledovných informácií o konkurentoch:
- tržby, trhový podiel, úroveň N a zisku (ich zmeny v čase), cash-flow, návratnosť investícií, investičné rozhodovanie, výrobné postupy, podniková kultúra, kvalita produktov, výrobkové portfólio, okruh zákazníkov, distribučné kanály, finančná situácia, postoj k riziku, ľudské zdroje, ich schopnosti, flexibilita...
Poznanie konkurentových slabých stránok dovoľuje šikovnému stratégovi rozpoznať faktory, ktoré robia konkurenta zraniteľným:
- nedostatok peňažnej hotovosti, nízke V, slabý rast, vysoké N distribúcie, vysoká závislosť od jedného trhu, krátkodobá orientácia, problémy s pracovníkmi, nepružné byrokratické štruktúry
Je dôležité mať na pamäti, že konkurenčná analýza by sa nemala nikdy obmedzovať iba na mar. faktory, ale mala by pokrývať aj iné oblasti, hlavne finančné a výrobné charakteristiky. Iba tak bude možné jednoznačne identifikovať, kto je v rámci odvetvia relatívne slabý a mohol by teda byť zraniteľný v prípade cenových vojen alebo akvizícií. Podobne je možné rozpoznať, komu by sa v odvetví podnik mal vzhľadom na finančnú silu alebo výrobnú flexibilitu vyhnúť.

Identifikovanie pravdepodobného reagovania konkurenta
Otázka pravdepodobného správania sa konkurenta v budúcnosti má 2 komponenty. Po prvé, ako bude konkurent reagovať na celkové zmeny v externom prostredí a na konkrétnom trhu? Po druhé, ako bude reagovať na špecifické aktivity iných podnikov? U niektorých podnikov je potrebné brať do úvahy aj tretiu otázku: aká je pravdepodobnosť, že konkurent bude iniciovať agresívny útok a akú možnú podobu môže nadobudnúť? Kladením týchto otázok sa stratégovi snažia zistiť, v ktorých oblastiach sú konkurenti najzraniteľnejší, v ktorých najsilnejší, kde je najpriaznivejšia oblasť pre zaútočenie a aká bude možná reakcia konkurenta.

Konkurenčný informačný systém
Zo všetkých predchádzajúcich hodnotení vyplýva, že východiskom konkurenčných analýz je kvalitný konkurenčný informačný systém. Tvorba takého systému prebieha v 5 krokoch:
1, vymedzenie okruhu potrebných informácií
2, zber dát
3, analýza a vyhodnocovanie dát
4, poskytovanie záverov jednotlivým oddeleniam podniku
5, premietnutie záverov do tvorby plánov a stratégií a feedback výsledkov marketingovému oddeleniu tak, aby mohlo ďalej aktuálne rozvíjať informačný systém o konkurentoch
Postup tvorby efektívneho KS začína výberom konkurentov, ktorí budú objektom analýz.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.