referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dominik
Streda, 4. augusta 2021
Projekt riadenia ľudských zdrojov v Mestskom úrade v Prešove
Dátum pridania: 08.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Termit_
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

Výsledky kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu.

Hlavný architekt mesta
- kontroluje, riadi a koordinuje útvar hlavného architekta
- spolupracuje s predstaviteľmi štátnej správy v oblasti územného plánu
- zodpovedá za zabezpečenie komplexných výkonov územnoplánovacích činností

Vedúci odboru MsÚ
- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti odboru
- kontroluje plnenie uložených úloh a navrhuje opatrenia na zabezpečenie ich plnenia
- ukladá opatrenia za nesplnenie úloh a porušenie pracovnej disciplíny
- organizuje prácu a ukladá úlohy vedúcim referátom a zodpovedá za ich kvalitné a včasné plnenie
Vedúci referátu
- riadi a kontroluje činnosť referátu podľa pokynov vedúceho odboru
- organizuje prácu a ukladá úlohy zamestnancom referátu
- pripravuje návrh vedúcemu odboru na uloženie opatrení za nesplnenie úloh zamestnancami referátu
4 FUNKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Samotný úrtvar pre riadenie ľudských zdrojov neexistuje. Tento útvar je nahradený referátom personalistiky a PaM. Tento referát spadá pod kanceláriu prednostu MsÚ. Postavenie a kompetencie úseku riadenia ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre MsÚ je nepostačujúce. V súčasnosti je dôležité si uvedomiť, že úsek RĽZ by sa mal mať adekvátne postavenie. To je také, ktoré umožní formulovať a presadiť personálnu politiku a stratégiu s ohľadom na strategické ciele organizácie. Úsek riadenia ľudských zdrojov by mal byť retranslačným útvarom organizácie. Mal by mať také postavenie aby mohol komplexne riadiť ĽZ v organizácii. Náplň činnosti referátu personalistiky a PaM:
- na úseku personálnom vykonáva personálnu činnosť, vrátane výchovy a vzdelávania, právnu činnosť a pod.,
- na úseku práce a miezd stanovuje zásady mzdovej politiky v úrade,
- na úseku vzdelávania zabezpečuje starostlivosť o odborný rast a osobný rozvoj zamestnancov úradu a pod.

4.1 Plánovanie štruktúry a počtu zamestnancov
Odbor vnútornej prevádzky, ktorý je vytvorený v Mestskom úrade plánuje nielen počet, ale i štruktúru zamestnancov na základe analýzy prác, ktoré sa majú vykonať pri realizácii poslania organizácie. Cieľom analýzy prác je bližšie špecifikovať úlohy, ktoré sa majú plniť. Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera ich zložitosti a zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž sú uvedené v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti s:
a) prevahou duševnej práce vo verejnej službe v prílohe č. 1,
b) remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe v prílohe č. 2. Pre jednotlivé pracovné činnosti sú kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógoch, ktoré sú vypracované v súlade s charakteristikami platových tried. Tieto katalógy sú:
a. katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe alebo katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe (ďalej len "katalóg") vydaný podľa § 46 ods. 3, alebo
b. rezortný katalóg pracovných činností (ďalej len "rezortný katalóg") vydaný podľa § 46 ods. 4.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: www.presov.sk, stiahnute15. 10. 2003, Zákon o verejnej službe 313/2001 z. z., Zákon o štátnej službe 312/2001 z. z., Zákon o obecnom zriadení 369/1992 z. z., KUZMIŠINOVÁ, V.: Personálny manažment pre učiteľské špecializácie, FHPV: Prešov, 2002, počet strán 180, ISBN 80 – 8068 – 135 – 6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.