referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ignác
Sobota, 31. júla 2021
Projekt riadenia ľudských zdrojov v Mestskom úrade v Prešove
Dátum pridania: 08.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Termit_
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

c. katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe a katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa určí ako súčasť jej platového poriadku.10a
V tomto orgáne je naplánovaný počet zamestnancov takto:
- primátor mesta – 1 člen
- prednosta MsÚ – 1 člen
- zástupca prednostu MsÚ – 2 členovia
- kancelária prednostu – 6 členovia
- odbor finančný a plánovací – 7 členov
- odbor mestského majetku – 5 členovia
- odbor výstavby a dopravy - 5 členovia
- stavebný úrad - 5 členovia
- odbor podnikateľskej činnosti a životného prostredia – 5 členovia
- odbor vnútornej správy - 7 členovia
- odbor mestských organizácií a verejno-prospešných činností – 5 členovia
- odbor hospodárskej prevádzky – 5 členovia
- odbor sociálny, bytový a zdravotníctva - 9 členovia
- odbor kultúry – 5 členovia
- odbor školstva telesnej kultúry – 3 členovia
Na základe analýzy práce sa vypracúva popis práce (príloha č. 1).

Popis práce potom slúži na špecifikáciu požiadaviek na pracovníka, ktorý bude danú prácu vykonávať. Špecifikujú sa vedomosti, vlastnosti, schopnosti, skúsenosti osoby, ktorá má túto prácu vykonávať (príloha č. 2). 4.2 Výberové konanie na voľné siesta vedúcich
Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriaďuje zamestnávateľ. Členov komisie vymenúva najvyšší vedúci zamestnanec zamestnávateľa okrem výberových konaní na miesto najvyššieho vedúceho zamestnanca zamestnávateľa. Členov komisie pri výberovom konaní na miesto najvyššieho vedúceho zamestnanca zamestnávateľa vymenuje zriaďovateľ. Ak zamestnávateľ nemá zriaďovateľa, vymenuje členov výberovej komisie ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ patrí. Výberová komisia má päť členov, z toho najmenej jedného člena zvoleného zamestnancami zamestnávateľa. Ak člen výberovej komisie je predpojatý, oznámi túto skutočnosť ostatným členom komisie.
Inzerát na vyhlásenie výberového konania na funkciu zástupcu prednostu MsÚ:
Mestský úrad, Hlavná ulica, 080 01 Prešov

Vyhlasuje
výberové konanie na funkciu zástupcu prednostu MsÚ vo Prešove.

Kvalifikačné predpoklady na tento post sú:

- VŚ vzdelanie
- min. 5 - ročná prax
- ovládanie cudzieho jazyka slovom i písmom
- komunikatívnosť
- ctižiadostivosť
- samostatnosť


K výberovému konaniu sú potrebné tieto doklady :

- výpis z registra trestov
- životopis
- potvrdenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov


Žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné dodať najneskôr do 27. 11. 2003


4.3 Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Táto stratégia zahŕňa vypracovanie personálnej stratégie organizácie.
Swot analýza zahŕňa:
a) silné stránky
b) slabé stránky
c) príležitosti
d) hrozby

Medzi silné stránky Mestského úradu patrí motivovanie zamestnancov, uplatňovanie etického kódexu, rekvalifikačné kurzy poskytované zamestnancom, budovanie kultúry, či kolektívne vyjednávanie.

Slabé stránky tohto úradu zahŕňajú: nedostatočné uplatňovanie personálnej politiky, neetickosť zamestnancom k občanom, neznalosť zákonov, občasné nedodržanie vnútorných predpisov či pracovných požiadaviek, neefektívna organizačná štruktúra

Príležitosťami sú napr.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: www.presov.sk, stiahnute15. 10. 2003, Zákon o verejnej službe 313/2001 z. z., Zákon o štátnej službe 312/2001 z. z., Zákon o obecnom zriadení 369/1992 z. z., KUZMIŠINOVÁ, V.: Personálny manažment pre učiteľské špecializácie, FHPV: Prešov, 2002, počet strán 180, ISBN 80 – 8068 – 135 – 6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.