referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ignác
Sobota, 31. júla 2021
Projekt riadenia ľudských zdrojov v Mestskom úrade v Prešove
Dátum pridania: 08.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Termit_
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

vznik väčších kompetencii, čerpanie eurofondov, dotácie od Európskej únie, vznik viacerých kompetencii v dôsledku rušenia okresných úradov a teda možné zvýšenie počtu zamestnancov.

Hrozbou sú napríklad nízke platy, ktoré často nezodpovedajú odvedenej práci, väčšia zodpovednosť, možná nevedomosť zamestnancov, zvýhodňovanie známych, nepostačujúca
vybavenosť organizácii, zložitosť riadenia, zlá ekonomická úroveň, či znižovanie rozpočtu

Stratégia:
- vytvoriť komplexný predpoklad trvalého rozvoja Mestského úradu v zmysle zákona č. 369/1992 zb. o obecnom zriadení a dlhodobú úspešnosť na základe zefektívnenia riadenia jej ľudských zdrojov.

K tejto stratégii je potrebné zabezpečiť 4 priority riadenia ľudských zdrojov:
- zmena v postavení útvaru riadenia ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre, a vytvoriť samostatný útvar RĽZ z vymedzením kompetencii a právomoci umožňujúce komplexné RĽZ v organizácii a tým aj zmena v organizačnej štruktúre
- zavedenie efektívneho systematického systému vzdelávania zamestnancov
- skvalitnenie kultúrneho, etického prostredia organizácie vo vzťahu ku skvalitneniu služieb občanovi
- motivácia zamestnancov a teda vypracovanie efektívneho systému motivácie, jeho hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov a manažérov ľudských zdrojov, kde môžeme zahrnúť aj zlepšenie informačných tokov a komunikácie pri riadenia organizácie a RĽZ
4.4 Porovnanie personálnych činností v zákonoch verejnej a štátnej služby

Personálna činnosť Zákon o verejnej službe Zákon o štátnej službe
- plánovanie množstva a
štruktúry zamestnancov § 2, odst. 1 – predpoklady
pre výkon verejnej služby § 12, – systemizácia
§14, odst. 1, predpoklady
- nábor § 4, vyhlásenie inzerátu v masovokomunikačných prostriedkoch na dané voľné pracovné miesto § 15, výberové konanie pre prípravnú a dočasnú štátnu službu. V tlači a v iných masov.
prostriedkov
- výber § 4, výberové konanie § 15, výberové konanie
- prijímanie zamestnancov § 5, pracovná zmluva
§6, obsah prac. zmluvy + sľub § 16, štatnozamestnanecký pomer, vzniká písomným rozhodnutím + sľub
- adaptácia - § 19, prípravná štátna služba
odst. 4
- odmeňovanie § 15, plat zamestnanca, venuje sa tomu celá druha hlava § 74, plat štátneho zamestnanca
- vzdelávanie § 3, posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov -
- hodnotenie - § 48, služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
- vzdelávanie - § 77, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie štátneho zamestnanca
- odmeňovanie § 15 - § 39, odmeňovanie zamestnancov verejnej služby § 78 - § 106, odmeňovanie štátnych zamestnancov


ZÁVER


V tejto seminárnej práci som aplikoval funkcie riadenia na činnosť úseku riadenia ľudských zdrojov. Čo sa týka postavenia úseku riadenia ľudských zdrojov v mestskom úrade mesta Prešov, tak je nevyhovujúce z hľadiska toho, že nevyhovuje postaveniu úseku riadenia ľudských zdrojov v moderných organizáciách a tým nemôže dostatočne riadiť, organizovať a kontrolovať ľudské zdroje v organizácii.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: www.presov.sk, stiahnute15. 10. 2003, Zákon o verejnej službe 313/2001 z. z., Zákon o štátnej službe 312/2001 z. z., Zákon o obecnom zriadení 369/1992 z. z., KUZMIŠINOVÁ, V.: Personálny manažment pre učiteľské špecializácie, FHPV: Prešov, 2002, počet strán 180, ISBN 80 – 8068 – 135 – 6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.