referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Piatok, 6. decembra 2019
Osobnosť manažéra, štýly vedenia ľudí
Dátum pridania: 20.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vztko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 272
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Manažér – vedie, riadi, rozhoduje, koordinuje, kontroluje. Aby mohol tieto úlohy spĺňať musí mať určité vlastnosti – iniciatívnosť, rozvážnosť, samostatnosť, rozhodnosť, cieľavedomosť, zodpovednosť, zásadovosť, disciplínovanosť, vytrvalosť, optimizmus, fantáziu, emocionálnu a citovú vyrovnanosť.
Tieto predpoklady môžu mať dvojaký charakter :
- vrodený
- predpoklady získané výchovou (výcvik, vzdelanie)
U mamažéra je dôležitá i autorita – vplyv manažéra na jednotlivca. Vyplýva z postavenia osobných vlastností a zásluh. Medzi základné manažérske kultúry patria :
a) dokonalosť manažéra pri vykonaní funkcie
b) zdôrilosť a ochota
c) snaha o splnenie všetkých sľubov
d) seriózne správanie
e) vysoká odbornosť a morálne predpoklady
f) schopnosť získavať informácie
g) racionálnosť v komunikovaní
h) starostlivosť o životné prostredie
i) veľký dôraz sa kladie aj na etiku

Štýl vedenia ľudí

Pod štýlom vedenia ľudí rozumieme spôsob vedenia pracovníkov, ktorých motivuje ich správanie sa v rôznych situáciach. Možno ho chápať aj ako formu pracovného vzťahu vedúceho k podriadenému. Štýl vedenia môže byť ovplyvnený aj prístupom podriadených, tým ako reagujú na určité podnety. Niekto potrebuje rozkazy a prikazovanie iný presvečovanie.
Poznáme 2 základné typy :
1, BYROKRATICKÝ – vyznačuje sa tým, že vedúci pracovník sa zameriava predovšetkým na plnenie administratívnych funkcií, na formálne vzťahy, organizovanie disciplíny a kontroly. Svojich podriadených vedie prikazovaním.
2, NEBYROKRATICKÝ – vytvára predovšetkým dobré vzťahy v skupine, zameriava sa na osobnosť pracovníka, vedie pracovníkov vedome k spolupráci. Vedúci vyvoláva tvorivú aktivitu u podriadených prac. Tí majú pocit vlastnej zodpovednosti.
Podla podielu vedúceho a podriadeného na riešení problémov rozlišujeme tieto štýly vedenia :
a) autoritatívny – nadriadený rozhoduje. Rozhodnutia presadzuje príkazmi a nariadeniami.
b) participatívny – na rozhodovani sa podiela vedúci spolu s podriadenými na základe ich odbornosti
c) demokratický – rozhoduje kolektív. Vedúci pôsobí v úlohe koordinátora
d) liberálny - rozhodovanie je kolektívne a koordináciu uskutočňujú ,, neformálny vedúci”.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.