referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Svetová ekonomika
Dátum pridania: 26.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matrix
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 031
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 28m 10s
Pomalé čítanie: 42m 15s
 
CHARAKTERISTIKA SVETOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Svetová ekonomika – reálny sociálno-ekon. systém, ktorý má zákl. prvky a zákl. väzby
- zákl. prvky – národné hospodárstva / skúmame tech. pokrok, otvorenosť, rozmer, sledujeme ich z hľadiska dynamiky, štruktúry a súdržnosti /
- zákl. väzby/ vzťahy/ - tvorené tokom tovarov a služieb, výr. faktorov, informácií a znalostí
Soc.-ekon. systým svet. hodpodárstva je dynamický a otvorený / najviac komunikuje so systémom politickým a ekologickým /
Zákl. cieľom systému je zvyšovanie blahobytu svetovej populácie prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov.
Vývoj svet. hospodárstva: základom je rýchly rast produktivity práce v období industriálnej ekonomiky. Rast produktivity práce je spájaný s medzinár. deľbou práce a rozvojom medzinárodného obchodu. Hnacou silou bol obchod, ktorý umožnil rýchlejšie získavanie zdrojov a akumuláciu kapitálu, aby sa mohla rozvíjať priemyselná výroba.
Etapy:
1. do poslednej tretiny 19. st. – vytvorenie koloniálneho systému
2. do 1. svet. vojny – zvyšovali sa rozpory medzi ekonomickými metropolami, snaha o znovurozdelenie sveta
3. medzivojnové obdobie – krízový pokles trhového systému v 30. rokoch
4. po 2. svet. vojne – rozpad sveta na 2 systémy
5. 90. roky

- centrálne plánované ekonomiky – zmenili sa od konca 80. rokov na transformujúce sa /3500 USD/
- trhové ekonomiky - vyspelé trhové ekonomiky – tvoria jadro svet. ekonomiky / rozhodujúce invest. zdroje, vedecko-tech. zdroje / 20000 USD/obyv.
- rozvojové krajiny / HDP 950 USD/ obyv. Celkové priemerné HDP 3800 USD / obyv.
V období 50. a 60. rokov vysoké tempá ekon. rastu, zmeny vo vede a technike ovplyvnili rast produktivity práce, väčšina obyvateľov vyspelých krajín dosiahla vysokú životnú úroveň
- trhové ekonomiky + nárast štátnych zásahov / Keynes/
- rozvoj integračných tendencií faktory dynamiky /hybné prvky/
- expanzia nadnárodných spoločností
3 základné centrá svet. hospodárstva = USA, Japonsko, záp. Európa
70. roky – štruktúrálne krízy – energetická kríza / ropné šoky/, surovinová, potravinová, ekologická...
Prvým signálom krízy bol rozpad Bretton-woodskeho systému.
Prejavom bol rast inflácie a rast nezamestnanosti.
Od 80. rokov sa presadzuje neokonzervatívna / liberálna/ hosp. politika, ktorej zákl. cieľom bolo zníženie inflácie.
Nezamestnanosť sa stala globálnym hosp. problémom.
V 80.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.