referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Ekonomický vývoj poľnohospodárstva 2000 – 2001
Dátum pridania: 28.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: masko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 138
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

ľudí, z toho v poľnohospodárskych družstvách 76 tis. Relatívna zamestnanosť na 100 ha poľnohospodárskej pôdy sa znížila zo 4,7 pracovníka v r. 00 na ... pracovníka v r. 01. Podiel nezamestnaných osôb s posledným zamestnaním v poľnohospodárstve z celkového počtu odvetvovo evidovaných nezamestnaných sa znížil o 1,1 %-álneho bodu a dosiahol 5,6 %. Priemerná mzda v poľnohospodárstve sa zvýšila o 766 Sk. Poľnohospodárstvo naďalej patrí medzi odvetvia s najnižšou úrovňou priemernej mzdy. Mzdová parita na priemere hospodárstva SR sa medziročne zhoršila o 0,4 bodu a dosiahla 76,1 %.

Porovnanie úrovne minimálnej priemernej mesačnej mzdy
Odvetvie Priemerná mzda v r. 01 Prírastok oproti r. 00
Poľnoh.: RV, ŽV 9842 108,4
Výroba potravín 12566 110,4
Priemyselná výroba 13524 110,0
Spracovanie dreva 10076 103,7
Stavebníctvo 13266 110,2

Doprava 14515 109,8
Peňažníctvo a
poisťovníctvo 24852 110,1
Spolu odvetvia
ekonomickej činnosti 12931 109,0

Podľa predbežných údajov sa hrubá poľnohospodárska produkcia (RV, ŽV) medziročne zvýšila hlavne vplyvom RV. V r. 01 HPP na 1 ha dosiahla 22 991 (RV 9817, ŽV 13273), v r. 00 19 528. V absolútnom vyjadrení HPP dosiahla v r. 01 48 mld. 578 tis. (ŽV 27 mld., RV 21 mld.). V RV sa medziročne zvýšila produkcia hlavných plodín s výnimkou zemiakov a ovocia. V porovnaní s 10-ročným priemerom boli ha úrody všetkých hlavných plodín vyššie okrem ovsa a raže.
Spotreba priemyselných hnojív medziročne vzrástla o 16 % a dosiahla 54 kg čistých živín na ha poľnohospodárskej pôdy. Priemyselnými hnojivami sa v r. 01 hnojilo 80 % ornej pôdy. Spotreba chemických ochranných látok sa medziročne zvýšila o 2 %. Ponuka základných rastlinných výrobkov v r. 01, 02 uspokojila dopyt. Sebestačnosť v rámci hlavných plodín sme nedosiahli len pri zemiakoch, strukovinách a ovocí. Rok 01 zaznamenal najvyšší nárast cien rastlinnej výroby za posledných 8 rokov, hlavne obilnín. Ceny obilnín sa zvýšili o 9 – 20 %.
V ŽV bol vývoj počtu HZ priaznivejší ako v predchádzajúcich rokoch. Zvýšil sa počet kráv, oviec a hydiny, zastavil sa pokles počtu prasníc a spomalil sa pokles stavov výkrmového HD a ošípaných v r. 01 došlo k pozitívnemu vývoju úžitkovosti a reprodukčných vlastností HZ s výnimkou plodnosti kráv. Zásobovanie trhu živočíšnymi produktmi bolo dostatočné s výnimkou bravčového mäsa, kde sa prejavil sezónny nedostatok ponuky.
Ceny živočíšnych produktov sa v r. 01 zvýšili s výnimkou slepačích vajec.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Agrárna ekonomika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.