referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Ekonomický vývoj poľnohospodárstva 2000 – 2001
Dátum pridania: 28.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: masko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 138
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Objem investícií však nestačil pokryť potrebu obnovy HIM, preto sa celkové opotrebenie znížilo len nepatrne (o 0,6 %) na úroveň 46 %.

O skladbe nákladov, výkonov a tvorby zisku poľnohospodárskeho podniku hovorí nasledujúca schéma:

Materiálové náklady Náklady spolu Výkony a výnosy spolu Výkony spolu Realizované výkony Tržby z poľnohospodárskej výroby
Mzdové a ostatné osobné náklady Tržby za výrobky a práce pomocnej výroby
Tržby za výrobky a práce pridruženej výroby
Služby nemateriálovej povahy Aktivácia investícií
Finančné náklady Tržby z výrobnej činnosti
Zisk Tržby z obchodnej činnosti
Položky zlepšujúce alebo skracujúce tržby
Zmena stavu zásob výrobkov a nedokončenej výroby
Mimoriadne výnosy

Hospodársky výsledok zlepšili obidve rozhodujúce formy právnických osôb, ale viac poľnohospodárske družstvá. Fyzické osoby dosiahli súhrnne zisk a 71 % z nich bolo ziskových. Úroveň dôchodkov sa zlepšila nielen v lepších, ale aj v horších prírodných podmienkach.


2. prednáška
Podpora podnikateľov hospodáriacich na pôde v horských a iných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach

V súčasnosti platí výnos min. pôdohospodárstva SR k 3. 1. 02 pod číslom 3485, podľa ktorého približne 1 517 000 ha má nárok na určitú podporu.
Dotácie na udržanie TTP kosením a pasením (musia byť min. 1-krát za rok vykosené alebo v priebehu leta spásané).
a) musíme chovať najmenej na 100 ha TTP 35 a viac VDJ – 100 % dotácie
b) od 30,1 do 35 vrátane – nárok na dotáciu 80 %
c) od 25,1 do 30 vrátane – nárok na dotáciu 70 %
d) pod 25 – žiadna

Dotácie na kompenzáciu nižšej dôchodkovosti v dôsledku znevýhodnených výrobných podmienok na obhospodarovanie ornej pôdy. Pri obhospodarovaní TTP sa dotácie pohybujú od 3700 (1. skup.) do 950 Sk (2. skup.) – pôdy v skupine od 1 do 15. Pri obhospodarovaní ornej pôdy 1850 – 475 Sk.
Dotácie na kompenzáciu nižšej dôchodkovosti v dôsledku znevýhodnených výrobných podmienok pri pestovaní špecifických kultúr (chmeľ, hrozno, ovocie, drobné ovocie, špargľa) do výšky 10 %.
Podpora chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka a chovu oviec a kôz do 9000 Sk na kravu v cenovej skupine pôdy 1 – 8. 9 – 15 8000 Sk. V chove oviec viac ako 1 rok do 600 Sk v úžitkových chovoch, do 700 Sk v rozmnožovacích chovoch, do 800 Sk v šľachtiteľských chovoch. Za zvýšenia stavu o 1 ks 200 Sk.
Dotácie sa poskytujú na 6,50 Sk za 1 l mlieka, ak majú min. 70 l úžitkovosti. Ovčí syr do 27 Sk za kg pri dosiahnutí predaja najmenej 14 kg syra za sezónu.
Do 15 Sk za 1 kg jahňaťa vo výkrme do vyššej váhovej kategórie. Dotácia na chov kôz vo veku na 6 mes. do 700 Sk v chovoch evidovaných v plemenných knihách a do 530 Sk v ostatných chovoch. 4,30 Sk pri dosiahnutí úžitkovosti 300 l a 27 Sk na 1 kg kozieho syra (min. 30 kg syra za sezónu od jednej kozy).
Ministerstvo poľnohospodárstva vyhlásilo pre rok 02 nasledovné rozvojové programy agrárnej a potravinovej politiky:
a) trhové režimy
b) všeobecné služby pre poľnohosp.
c) ekologické poľn.
d) modrnizácia a podpora štrukturálnych zmien v poľn.

Trhové režimy a v rámci nich sa poskytujú dorácie na kompenzačné platby v RV
- dot. na cuk. repu do 170 Sk za 1 tonu s cukornatosťou najmenej 15 %. Pri nižšej cukornatosti za každú destainu % sa dotácia kráti o 5 sk.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Agrárna ekonomika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.