referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Nedeľa, 2. apríla 2023
Ekonomický vývoj poľnohospodárstva 2000 – 2001
Dátum pridania: 28.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: masko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 138
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

z najvyš. úrovňou celk. kap. na ha. Porovnanie vývoj spotreb. cien potravín
Vývoj indexu cien potravín priemeru kraj. EU mal v r. 96 až 01 odliš. charakter ako V SR. Jeho zvyšuj. dynamika sa na S zastavila v r. 01. Naproti tomu v eu doch. k stagnácii. V r. 98 – 99 k zosil. rastu spotreb. cien potravín v Nem a RAk. Možno predpokladať že po vstupe sa krátkodobo zvýši podiel výdav. potravín. Po r. 06 by mal klesať, ale bude sa zvyš. cena nepotrav. tovarov aslužieb. Vývoj cien agropotrav. výrobcov
Vývoj indexu cien poľ. produc. v EU mal V 96 až 01 podob. tendencie ako v SR, toho možno vyvodiť, že agropotrav. trh na S už podstatne pružnej reagoval na pohyby na svet. a E trhoch ako na trh spotrebiteľský. Po vstupe RAk do EU ceny producentov klesali výraz. ako ceny EU. Ceny rastúcich komodít s výnim. cukru sú o 10 % vyš. ako v SR. Ceny výrobkov ŽV sú blízko úrovni SR. Táto skutoč. môže s rastom nákladov po vstupe do EU viesť k výraznemu poklesu rentability týchto komodít. Ceny intervenovanýc komodit sú vysoko nad úrov. slov. cien a je predpoklad že v obd. vstupu SR do EU budú nižšie. Ceny po vstupe budú síce cenami na trhu EU, ale buduú komoditen a regionálne diferen. co zanmená že úroveň neiktorých neintervenovaných výrobkov nemus í túuto úroveň dosiahnuť. Tieto cen. hladiny budú výzanme závisieť od vývoja cien okol. krajín. Veľa bude závisieť od toho ako ssa prispôs. spracov priem. a vývoj príjmov obyv. Podobne ako ceny poľ. prod. budú vo všeobecnosti rásť pod vplyvom eur. hladín na trhoch EU aj ceny vstupov. Cena energie sa následne premietne aj do ďalších vstupov. Podobne ako u variab. nákladov možno očak. rast výrobných faktorov ako práca, pôda, akpitál. Mnohé naše podniky už dnes majú lepšiu konkuren. schponosť v prípade rovnocenncý hpodmienok.
Po vstupe do EU budú pomerne výrazné rozdiely v cenovom vývoji komodít RV a ŽV. V priemere prod. RV vyššia o 11 %.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Zdroje: Agrárna ekonomika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.