referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Ekonomický vývoj poľnohospodárstva 2000 – 2001
Dátum pridania: 28.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: masko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 138
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Národohospodárske postavenie agropotravinárskeho sektoru je určitým jeho príspevkov k tvorbe HDP a podieľa sa na zamestnanosti. HDP sa meria výroba a rovná sa súčtu pridaných hodnôt zvýšenému o DPH uvalenú na výrobky a o čisté dovozné dane (= colné poplatky – dovozné subvencie). HDP = súčet pridaných hodnôt jednotlivých sektorov, odvetví, výrobných jednotiek + DPH a cla – dovozné subvencie.
Od HDP k HNP sa dostaneme keď k HDP pripočítame príjmy výrobných faktorov platených zo zahraničia a odpočítané dôchodky faktorov platené do zahraničia.
Hrubá pridaná hodnota = finálna poľnohospodárska produkcia – spotreba nakúpeného imputu (materiálové náklady)
Čistá pridaná hodnota = hrubá pridaná hodnota + dotácie do prevádzky – odpisy IM – dane – nájomné – úroky.
V r. 01 ostal podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP (vyjadrený v stálych cenách Z r. 95) na r. 00. Zvýšil sa podiel odvetvia na obstaraných investíciách a tvorbe pridanej hodnoty. Napriek tomu SR patrí ku krajinám s najnižšou pridanou hodnotou na 1 ha poľnohospodárskej pôdy. To významnou mierou ovplyvňuje rozdiely úrovní cien a dynamike vývoja cenových nožníc medzi vstupmi a vyúsťuje v jednotlivých krajinách, ale aj úroveň produkčných parametrov poľnohospodárskej výroby.
Podiel agropotravinárstva na zápornom salde zahraničného obchodu 01 sa znížil pod hranicu 20 %. Saldo zahraničného obchodu národného hospodárstva v r. 01 predstavovalo – 120 mld. Sk (na SR sme doviezli viac ako vyviezli). Schodok zahraničného obchodu v r. 01 je viac 20 mld.
Podiel dotácií do poľnohospodárstva z HDP sa medziročne nezmenil. Pritom SR malo v r. 01 v rámci krajín V 4 najnižšiu štátnu dotáciu na ha.
V r. 01 pokračoval mierny úbytok poľnohospodárskej pôdy. Najviac bol ovplyvnený občianskou bytovou výstavbou 248 ha a zalesňovaním 435 ha. Zvýšila sa výmera TTP na úkor ornej pôdy. Stupeň zornenia dosiahol 59,18 % (podiel ornej pôdy). Hodnota majetku v poľnohospodárstve v r. 01 predstavovala 83 mld. Sk. Medziročne klesla len 0,6 %. Prispela k tomu zvýšená aktivita o 15 % najmä v kategórii strojov, zariadení a dopravných prostriedkov. Pod vplyvom zvýšených investícií sa zastavil rast opotrebovanosti majetku v poľnohospodárstve a jeho službách. Napriek tomu úroveň opotrebovania HIM je naďalej vysoká 49 %. Zamestnanosť v poľnohospodárstve sa naďalej znižuje, ale medziročný pokles predstavoval 7,6 %, teda bol menší ako pred rokom. V poľnohospodárstve v r. 01 pracovalo 106 tis.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Agrárna ekonomika
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.