referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Nedeľa, 8. decembra 2019
Formy podnikania
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 235
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Komplementári majú v riadení spoločnosti viac práv, len oni sú oprávnení na obchodné vedenie spoločnosti a môžu byť štatutárnym orgánom spoločnosti. Rovnako ako členovia verejnej obchodnej spoločnosti, ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Ak je komplementárov viac, ručia spoločne a nerozdielne.

SPOLOČNOŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Je najčastejšou formou obchodnej spoločnosti. Môže byť založená jednou alebo viacerými fyzickými či právnickými osobami a môže mať maximálne 50 spoločníkov.
Obchodné meno musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzený“ alebo skratky „spol. s r.o.“ resp. „s.r.o.“.
Každý spoločník musí zložiť vklad v peniazoch alebo inej forme. Hodnota musí predstavovať aspoň. 20 000,- Sk. Základné imanie spoločnosti musí byt' najmenej 200 000,- Sk. Spoločníci ručia do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. To znamená, že dlhy spoločnosti môžu byť uhradené len z majetku spoločnosti. Z majetku člena môžu byť uspokojené len v prípade, že doposiaľ nesplatil svoj vklad podľa spoločenskej zmluvy a to len do výšky svojho vkladu.
Každý spoločník sa na chode spoločnosti zúčastňuje formou tzv. obchodného podielu. To sú práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúca časť na činnosti spoločnosti. Výška vkladu býva rozhodujúca pri rozdeľovaní zisku spoločnosti. Podiel na zisku môže byť vyplatený iba v prípade, že čisté obchodné imanie spoločnosti presahuje základné imanie spoločnosti.
Spoločnosť pri vzniku vytvára rezervný fond vo výške a spôsobom ako je určené v spoločenskej zmluve. Najmenej však vo výške 5% základného imania. Tento fond sa v ďalšom období upravuje v súlade so spoločenskou zmluvou, ktorá tvorí minimálne 10% základného imania spoločnosti.

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
Vyznačuje sa tým, že jej základné imanie je rozpočítané na akcie. Akcia je cenný papier, ktorý má menovitú hodnotu a vyjadruje mieru, ktorou sa jej vlastník môže podieľať na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti.
Akcie môžu byť:

a) akcie na meno - označené menom určitej osoby (alebo viacerých osôb),ktoré sú vedené v zozname akcionárov.
b) akcie na majiteľa - vlastníkom je akýkoľvek momentálny držiteľ akcie.

Zvýhodnenými akciami sú akcie zamestnanecké a prioritné.

Zamestnanecké akcie sú zvýhodnené tým spôsobom, že zamestnanec spoločnosti ich získa bez toho, aby musel zaplatiť' celú ich hodnotu. Prioritné akcie zaručujú najmä zakladateľom spoločnosti, sprostredkovateľom obchodných transakcií, externým poradcom, že určitá časť zisku bude prednostne rozdelená medzi nich.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.