referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Streda, 22. januára 2020
Formy podnikania
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 235
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Založenie

Spoločnosť' sa zakladá tak, že zakladateľ, alebo zakladatelia splatia celé základné imanie spoločnosti jednorázovo. Musia uzavrieť' zakladateľskú zmluvu a schváliť' stanovy. Zmluva o založení spoločnosti musí mat' formu notárskej zápisnice.
Druhou formou zakladania spoločnosti je upisovanie akcií, kedy zakladatelia zverejnia výzvu, aby záujemcovia o akcie spoločnosti upísali v stanovenej lehote určitý počet akcii a splatili ich hodnotu. Týmto spôsobom sa získajú prostriedky, ktoré tvoria základné imanie spoločnosti. Pokiaľ sa v stanovenej lehote nepodarí upísať potrebný počet akcii, je doterajšie upisovanie neúčinné a spoločnosť' sa nezaloží.
Hodnota základného imania musí predstavovať' aspoň 1 000 000.- Sk. Akciovú spoločnosť' môžu založiť' najmenej dve fyzické osoby, prípadne jedna právnická osoba. Vznik

K samotnému vzniku spoločnosti dojde až zápisom do obchodného registra.

Práva a povinnosti akcionárov

Akcionár má povinnosť zaplatiť' hodnotu akcie. Tým sa jeho vklad stal majetkom spoločnosti a akcionár ho nemôže požadovať' späť'. Akcia je cenným papierom, ktorý môže byť predmetom obchodu a akcionár ju môže predať. Okrem práva disponovať' s akciami má akcionár:

- právo na riadenie spoločnosti - je zaručené hlasovacím právom na valnom zhromaždení,
- právo na podiel zo zisku (tzv. dividenda); podľa hodnoty akcií má akcionár právo, aby mu bol vyplatený podiel na
zisku na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
- právo na podiel z majetku spoločnosti po jej likvidácii.

Orgány akciovej spoločnosti

Valné zhromaždenie - tvoria všetci akcionári a rozhoduje o najdôležitejších záležitostiach spoločnosti. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktoré zároveň riadi činnosť celej akciovej spoločnosti a koná v jej mene. Dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorý dohliada na činnosť predstavenstva a celú činnosť spoločnosti. Zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti

Pri hospodárení spoločnosti môžu nastať prípady, kedy je potrebné zvýšiť základné imanie spoločnosti. Akciová spoločnosť, ktorá hospodári tak, že po úhrade všetkých prídelov do fondov a dividend zostáva ďalší nerozdelený zisk, môže zvýšiť základné imanie prevodom tohto "prebytku". Počet akcií sa nezmení, ale zvýši sa ich menovitá hodnota a táto skutočnosť sa na pôvodných akciách vyznačí alebo sa akcie vymenia za nové.
Pokiaľ spoločnosť nemá také dobré výsledky, maže dosiahnuť zvýšenie základného imania upísaním nových akcií.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.