referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Piatok, 29. mája 2020
Formy podnikania
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 235
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
ŠTÁTNE PODNIKY

Štátny podnik vzniká na základe rozhodnutia štátneho orgánu. Týmto orgánom, ktorý sa nazýva zakladateľ, je buď ústredný orgán štátnej správy alebo obecný úrad. Pri založení podniku zakladateľ vydá zakladaciu listinu, v ktorej vymedzí základný predmet činnosti podniku, majetok podniku a výšku kmeňového imania. Postavenie štátneho podniku je charakteristické tým, že ide o subjekt, ktorý síce je právnickou osobou, vystupuje svojím vlastným menom a nesie zodpovednosť za úkony, ktoré vykonal, ale je podriadený zakladateľovi, ktorý do jeho činnosti môže zasahovať.
Po majetkovej stránke hospodári podnik s majetkom, ktorý je v štátnom vlastníctve. To sa týka majetku, ktorý mu bol zverený pri založení a tvorení kmeňového majetku. Majetkový vzťah podniku a štátu je upravený tak, že podnik nezodpovedá za záväzky štátu a naopak. Organizačná štruktúra štátneho podniku je vecou podniku. Zákon stanovuje, že na čele podniku stojí zakladateľom menovaný riaditeľ a ďalším orgánom je dozorná rada. INDIVIDUÁLNI PODNIKATELIA

Každý podnikateľ má možnosť podnikať samostatne. Živnostenský zákon umožňuje vykonávanie živnosti každej fyzickej osobe, pokiaľ splní podmienky. Za živnosť nemožno považovať činnosti, ktoré si vyhradil štát, využívanie vlastných autorských a priemyselných práv a činnosť pri výkone povolaní lekárov, lekárnikov, advokátov, znalcov, tlmočníkov a pod. Pre vykonávanie živnosti sú zákonom stanovené podmienky, ktoré musí podnikateľ splniť.
Takými podmienkami sú:

a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) bezúhonnosť,
d) v zákonom stanovených prípadoch odborná alebo iná spôsobilosť.

Podmienku odbornej alebo inej spôsobilosti spĺňa podnikateľ, pokiaľ má odborné vzdelanie a absolvoval prax. Pokiaľ podnikateľ príslušné odborné predpoklady nespĺňa, prípadne ich spĺňa len u jednej zo živnosti a chce vykonávať živností viac, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý má odborné alebo iné predpoklady a ktorý bude zodpovedať za dodržanie predpisov a riadne vykonávanie živnosti.
Do obchodných vzťahov vstupuje podnikateľ pod svojím menom a na vlastnú zodpovednosť. Za záväzky, ktoré prijal, ručí celým svojím majetkom.

Povoľovanie živnosti.

Pred začatím vykonávania živnosti musí podnikateľ podstúpiť určitú povoľovaciu procedúru.
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.