referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Formy podnikania
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 235
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Obchodná spoločnosť je spojenie fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu a boli založené za účelom podnikania. Týmto účelom sa líši od záujmových združení občanov alebo od verejne prospešných nadácií.
S ohľadom na samostatnú právnu subjektivitu potom nemôže byť obchodnou spoločnosťou tzv. konzorcium, ktoré je len spojením samostatných subjektov, alebo tichá spoločnosť', ktorá je len záväzkom medzi dvomi zmluvnými stranami.
Obchodnými spoločnosťami sú:

1. verejná obchodná spoločnosť,
2. komanditná spoločnosť,
3. spoločnosť s ručením obmedzeným,
4. akciová spoločnosť.

Všetky tieto spoločnosti sa zakladajú spoločenskou zmluvou prípadne zakladateľskou listinou.
Deň vzniku spoločnosti je deň, kedy je zapísaná do obchodného registra. Vytvorenie spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny by mal každý podnikateľ zveriť odborníkovi. Musí vždy obsahovať:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti.
- meno (obchodné meno) a bydlisko (sídlo) spoločníkov,
- predmet podnikania,
- výšku imania a kapitálovú účasť spoločníkov (pri kapitálových spoločnostiach).

Vystupovať' v mene spoločnosti navonok vo všetkých záležitostiach je oprávnený tzv. štatutárny .orgán spoločnosti. Môže ním byť jednotlivec (jeden alebo viacero konateľov) alebo kolektívny orgán (predstavenstvo akciovej spoločnosti, družstva). VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOŤ

Môžu ju založiť aspoň dvaja spoločníci, ktorí podnikajú pod spoločným menom. Obchodné meno (názov) spoločnosti musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“ alebo skratky „ver. obch. spol“, či „v.o.s.“. Spoločníci spravidla skladajú pri založení spoločnosti vklad, ktorého výška nie je zákonom nijako vymedzená. Výška vkladu sa teda riadi len ekonomickou úvahou zakladateľov.
Spoločníci ručia celým svojím majetkom spoločnea nerozdielne. To znamená, že dlhy spoločnosti môžu byť uhradené nielen z majetku spoločnosti, ale aj zo súkromného majetku ktoréhokoľvek zo spoločníkov. Fyzická alebo právnická osoba môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti.

KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ

Spája črty verejnej obchodnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Vzniká zmluvou medzi jedným alebo viacerými spoločníkmi, ktorí sa na činnosti spoločnosti zúčastňujú len svojim vkladom - komanditisti.
Komanditisti ručia rovnako ako spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, len nesplatenou časťou svojich vkladov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.