referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Spoločenská zmluva, Kúpna zmluva - vzor
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 787
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA
ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČEMÍM OBMEDZENÝM

Spoločníci:
1. Alena, nar., bytom, PSČ
2. Ján, nar., bytom, PSČ
3. Miroslav, nar., bytom, PSČ
sa rozhodli uzavrieť túto spoločenskú zmluvu

čl. 1 Úvodné ustanovenie
1.Spoločníci podpisom tejto zmluvy prejavujú vôľu založiť obchodnú spoločnosť podľa Obchodného zákonníka
2.Založená spoločnosť bude spoločnosť s ručením obmedzeným predovšetkým podľa Obchodného zákonníka

čl. 2 Obchodné meno a sídlo spoločnosti
Stroj, s.r.o., Rastislavova 15, 04 001 Košice

čl. 3 Čas trvania spoločnosti
Spoločnosť sa zakladá na čas neurčitý.

čl. 4 Predmet podnikania spoločnosti
Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselného tovaru, plynových kotlov a plynových ohrievačov vody, tovaru na inštaláciu vodovodu, kúrenia a plynovodu.

čl. 5 Základné imanie spoločnosti
1.Základné imanie spoločnosti je 300 000 Sk, slovom tristotisíc slovenských korún
2.Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, pričom výška vkladu je:
a)Alena 100 000 Sk (slovom stotisíc slovenských korún )
b)Ján 100 000 Sk (slovom stotisíc slovenských korún )
c)Miroslav 100 000 Sk (slovom stotisíc slovenských korún )
3.Vklady uvedené v odseku 2 splatia spoločníci zvlášť na zriadený účet, a po vzniku spoločnosti na účet spoločnosti pri podaní návrhu na registráciu.
4.Vlastnícke práva k častiam vkladov prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku.
5.Valná zhromaždenie spoločnosti môže uložiť spoločníkom prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku svojho vkladu až do polovice základného imania spoločnosti podľa výšky vkladov spoločníkov.
6.Pred vznikom spoločnosti spravuje vložené vklady Alena Kaňová ako určený spoločník podľa zákona. Ak by spoločnosť nevznikla, je povinný zabezpečiť vrátenie vložených vkladov spoločníkom.

čl. 6 Práva a povinnosti spoločníkov
1.Práva spoločníkov:
a)podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti, najmä osobne sa presvedčiť o vedení vecí spoločnosti, nahliadať do obchodných kníh a spisov, oboznamovať sa s výsledkami spoločnosti a predkladať návrhy orgánom spoločnosti a požadovať od orgánov spoločnosti potrebné vysvetlenia.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.