referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Cena v marketingu
Dátum pridania: 29.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 667
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 27
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 45m 0s
Pomalé čítanie: 67m 30s
 
Vývojom cenovej politiky sa dospelo k tomu, že je nutné brať do úvahy aj vonkajšie prostredie, v ktorom si podniky konkurujú, aj vnútorné faktory, ktoré podmieňujú a riadia sled činností nasmerovaných na firmu. Nasleduje ich krátky zoznam.

Vonkajšie faktory ovplyvňujúce cenu
Hlavným faktorom vplývajúcim na cenovú politiku je štruktúra trhu, na ktorom firma predáva svoje produkty. Mnohí autori majú tendenciu zamieňať význam zloženia priemyselného odvetvia so zložením trhu a obmedzujú svoju pozornosť veľkosť a počet firiem vyrábajúcich dokonalé substitučné výrobky. Teda, je bežné hľadať výhody monopolistického a oligopolistického odvetvia priemyslu, vtedy je celková produkcia daného výrobku sústredená v jednom alebo len v niekoľkých podnikoch. Hoci je pravdou, že pravý monopol je tvorcom ceny, a že oligopolistické odvetvia priemyslu opakovane dokazujú pevnosť ceny, ktorá je viazanú na cenu určenú dominantnou firmou, je zrejmé, že obzor priemyslu je zjednodušením skutočného stavu.

Obvykle by sa z priemyselného hľadiska rozlišovala výroba hliníka, ocele, skla, papiera a plastov na základe toho, že výstupy z výroby majú rôzne fyzikálne vlastnosti a sú výsledkami príslušných výrobných procesov. Každá by bola klasifikovaná ako samostatné odvetvie priemyslu, no navzájom by si konkurovali obchodnými baleniami. Toto si vyžaduje brať do úvahy nielen ceny dokonalých substitučných výrobkov, ale ceny všetkých tovarov konkurujúcich si na tom istom trhu a využívaných na uspokojovanie rovnakých základných potrieb. Samozrejme, žiadny kupujúci neobmedzí svoju pozornosť na jeden materiál, keď je dostupných niekoľko prijateľných alternatív a metóda cenovej analýzy sa rýchlo vyvíja, aby umožnila porovnávacie cenové analýzy konkurenčných substitučných výrobkov.
Ak sú vyššie uvedené tvrdenia akceptované, ďalej to pokračuje tým, že podnik musí venovať svoju pozornosť aj presne ohraničenému odvetviu priemyslu, ktorého je súčasťou a mala by zhodnotiť štruktúru ceny na konečnom trhu a tiež politiky všetkých firiem pôsobiacich na danom trhu. (V reči ekonómov, firma musí analyzovať krivku pružného dopytu).
Druhý závažný faktor vplývajúci na cenu je najlepšie spracovaný v ekonomickom koncepte elasticity. V podstate sa elasticitou meria citlivosť dopytu na zmenu ceny, atď. je to meradlo citlivosti ceny.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Cena v marketingu SOŠ 2.9613 593 slov
Cena v marketingu SOŠ 2.9415 3481 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.