referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoltán
Utorok, 7. apríla 2020
Význam marketingu a jeho základne pojmy
Dátum pridania: 29.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 842
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Marketing je odvodený z anglického slova market – trh. Voľne môžeme tento termín preložiť ako prácu s trhom. Takéto chápanie marketingu je spojené s jeho vznikom na začiatku 20. storočia, kedy sa kolískou marketingu stali Spojené štáty americké.
Marketingový systém zabezpečuje vysoký životný štandard, pričom všetky existujúce firmy chcú byť úspešné. Dvaja výskumníci podnikania, Tom Peters a Robert Waterman, skúmali mnohé úspešné firmy, aby zistili podstatu ich úspešného fungovania. Svoje poznatky prezentovali v knihe Hľadanie dokonalosti. Zistili, že tieto firmy dodržiavajú súbor základných marketingových princípov: každá rozumie svojim zákazníkom, vie presne definovať svoje trhy a má schopnosť motivovať svojich zamestnancov, aby zákazníkom poskytovali vysokú kvalitu a hodnotu. Marketing sa stal kľúčovým faktorom podnikateľského úspechu, jeho zmysel spočíva v uspokojovaní potrieb zákazníkov. Pritom predaj je len vrcholom marketingového ľadovca, je iba jednou z niekoľkých funkcií marketingu – a často nie najvýznamnejšou. Ak marketér dokáže správne identifikovať potreby zákazníka, vytvoriť dobré produkty s optimálnymi cenami, distribúciou a efektívnou propagáciou, je zrejmé, že tento tovar sa bude veľmi ľahko predávať.

V ý z n a m m a r k e t i n g u,
z á k l a d n é p o j m y v m a r k e t i n g u
Podstata a význam marketingu
Marketing budeme definovať ako spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.
V podstate môžeme hovoriť jeho o troch významných vývojových fázach:

prvá je spojená s riešením vnútorných problémov podniku. Trh je charakterizovaný prevahou dopytu nad ponukou, obmedzenou konkurenciou a nepatrnými rozdielmi medzi ponúkanými tovarmi. V tomto období sa prioritne riešia problémy výroby, financií a pracovných síl. Marketing sa redukuje iba na otázky oceňovania výrobkov, distribúciu a jednoduchú propagáciu.
druhá fáza vývoja marketingu je charakterizovaná ako politika otvárania sa zákazníkovi. Narastajúca konkurencia, prebytok tovaru a jeho diferenciácia nútia výrobcu venovať zvýšenú pozornosť zákazníkovi. Začínajú sa analyzovať požiadavky zákazníkov a ich rastúca kúpna sila, kvantifikuje sa dopyt po výrobkoch.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.