referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Ekonomická efektívnosť podnikateľskej činnosti
Dátum pridania: 04.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
NÁKLADY V KALKULÁCIÁCH, KALKULÁCIA, KALKULAČNÁ JEDNOTKA, DRUHY KALKULÁCIÍ

kalkulovanie – činnosť spojená s priraďovaním príslušnej časti celkových nákladov na konkrétny výkon
kalkulácia – je výsledkom kalkulovania
kalkulačná jednica – výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia nákladov
Náklady , ktoré vznikajú pri výrobe a odbyte výrobkov ( služieb ) môžeme
- buď vypočítať presne a bez problémov na kalkulačnú jednotku - tie nazývame priame náklady ( dajú sa vyjadriť priamo ) ,
- alebo sa nedajú určiť jednoznačne a presne na kalkulačnú jednotku - tie nazývame nepriame náklady ( re-žijné ) a určujeme ich formou prirážky ( väčšinou percentuálnej ). Pritom ako kalkulačnú jednotku označujeme napr. - 1 kus výrobku , 1 tonu výrobku , 1 kilometer , 1 tonokilometer - teda taký výkon, ktorého cenu potrebujeme určiť.
Aby sme mohli kalkuláciu ceny urobiť, potrebujeme :
1. určiť náklady , ktoré chceme do kalkulácie ceny zahrnúť
2. určiť štruktúru , v ktorej vyjadríme náklady - vychádzame pritom zo všeobecného kalkulačného vzorca
3. určiť kalkulačnú jednotku , na ktorú chceme náklady vypočítať

Druhy kalkulácií:
predbežné kalkulácie – pomocou nich si podnik dopredu stanovuje výšku nákladov na príslušný výkon, slúži ako podklad pre cenové rozhodnutie
výsledné kalkulácie – podnik zistí skutočné náklady na príslušný výkon – slúži ako základ pri zistení hospodárskeho výsledku
Ich porovnaním sa zistí, ako sa odlišovali skutočné náklady od predpokladaných, ako hospodárne sa pracovalo.
Predbežné kalkulácie môžeme dalej deliť na prepočtové a normové a normové dalej na operatívne a plánové.
Prepočtové sa používajú v kusovej a malosériovej výrobe a ich výška sa určuje porovnaním a následným odhadom s kalkuláciou podobného výrobku.
Normové vychádzajú z noriem spotreby materiálu a času na výrobu.
Operatívne zohľadňujú všetky najnovšie investície podniku do technickej a technologickej vybavenosti a ich vplyv na cenu a preto by sa mali robiť tesne pred nábehom výroby alebo počas výroby.
Plánové sú súčasťou podnikového plánu.

KALKULAČNÝ VZOREC, CHARAKTERISTIKA JEHO POLOŽIEK, SPÔSOBY STANOVENIA VNÚTROPODNIKOVÝCH CIEN

VŠEOBECNÝ KALKULACNÝ VZOREC :
1. PRIAMY MATERIÁL
2. PRIAME MZDY
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY
4. VÝROBNÁ ( PREVÁDZKOVÁ ) RÉŽIA
1. - 4. VÝROBNÉ NÁKLADY
5. SPRÁVNA RÉŽIA
1. - 5. NÁKLADY VÝKONU
6. ODBYTOVÁ RÉŽIA
1. - 6. ÚPLNÉ NÁKLADY VÝKONU
7. ZISK ( STRATA )
1.- 7. PREDAJNÁ CENA VÝROBKU ( BEZ DPH )

Položky 1., 2., 3. - sú priame náklady
Položky 4., 5., 6. - sú nepriame ( režijné ) náklady

Do jednotlivých položiek VKV zahŕňame :
ad 1. - náklady na materiál , polotovary , súčiastky , externé služby - všetko sú to pracovné predmety , potrebné na výrobu daného výrobku
ad 2. - mzdy výrobných robotníkov , prípadne iných pracovníkov , ktorých práca súvisí priamo s výrobným procesom
ad 3. - patria sem všetky náklady , ktoré pri danom výrobku vieme vypočítať na kalkulačnú jednotku , zároveň súvisia s výrobou a nepatria ani do 1. , ani do 2. Sú to napr. - poplatky za licencie , patenty , energia spotrebovaná pri výrobe ...
ad 4. - patria sem všetky náklady , ktoré súvisia s výrobným procesom , ale nedajú sa vypočítať priamo ( palivo , zábeh novej výroby ,náklady na záručné opravy ,prepravné náklady ...)
ad 5. - patria sem všetky náklady , ktoré súvisia s riadením výroby a administratívnymi prácami ( platy TH pracovníkov , náklady na počítače , papier , rozmnožovanie , telefónne a poštové poplatky ..)
ad 6. - patria sem všetky náklady súvisiace s reklamou, propagáciou, skladovaním,balením,
odbytom výrobkov

význam členenia nákladov podľa kalkualčného vzorca :
-slúži na zistenie výšky a zloženia nákladov kalkulačnej jednice
-slúži ako podklad pri cenovom rozhodovaní
-umožňuje odkrývať rezervy znižovania nákladov
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.