referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Daňová ústava SR
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 
CHARAKTERISTIKA DAŇOVEJ SÚSTAVY, OBSAH, ČLENENIE A LEGISLATÍVA
Po 1.1.1993 vznikla na Slovensku nová daňová sústava, ktorá je priebežne novelizovaná.
Ostatná výrazná novelizácia, prípadne úplne nové daňové zákony v rámci prispôsobovania sa zákonom EU, je platná od začiatku roka 2OO4. Podľa nej sú súčasťou daňového systému na Slovensku tieto dane( – teda tvoria obsah daňovej sústavy, za každým druhom dane je číslo príslušného zákona – čiže zodpovedajúca legislatíva )

- nepriame dane:
1. Daň z pridanej hodnoty (DPH) ( Zákon č. 289/l995 Z.z.)
2. Spotrebné dane
- daň z vína ( 3O9/l993 )
- daň z piva ( 3lO/l993)
- daň z tabaku a tabakových výrobkov ( 3l2/l993)
- daň z liehu ( 229/l995)
- daň z minerálnych olejov (predtým sa nazývala z uhľovodíkových palív a mazív) (239/2OOl)

- priame dane:
3. Dane z príjmov
– daň z príjmov fyzických osôb aj právnických osôb ( Zákon č. 595/2OO3 Z.z.)
4. Daň z nehnuteľností
- daň z pozemkov a zo stavieb( 3l7/l992)
5. Cestná daň ( 87/l994)
6. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností (554/2OO3)

Okrem uvedených daňových zákonov, týkajúcich sa priamo jednotlivých druhov daní, existuje ešte súbor ďalších zákonov, týkajúcich sa správy daní a poplatkov ( o daňových úradoch, orgánoch, pokutách, kontrole, vymáhaní dlžnej dane, exekúcii...) a taktiež celý rad vyhlášok Ministerstva financií, ktoré upresňujú uvedené zákony a aplikujú ich jednotlivé paragrafy v praxi.
Ide napr. o :
Zákon SNR č.5ll/ l992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
Zákon č. 15O/2OO1 Z.z. o daňových orgánoch
Zákon č. 446/2OO2 Z.z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Zákon č. 472/2OO2 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/l999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. l92/l998 o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb.....

ZÁKLADNÉ DAŇOVÉ KATEGÓRIE A POJMY
daňový subjekt – fyzická alebo právnická osoba. Ten, ktorého daň fakticky zaťažuje sa nazýva daňovník, ten, kto ju odvádza je platiteľ. daňový objekt (predmet dane) – vyjadruje, z čoho sa daň vyrubuje – je to napr. príjem, majetok, tovar, služba.. základ dane – z neho sa vypočítava daňová povinnosť
oslobodenie od dane – vymedzuje určitú časť predmetu dane, ktorá je za určitých podmienok od dane oslobodená (napr. nezdaniteľné minimum u DPFO), prípadne určitých platiteľov od dane oslobodených ( cestná daň )
sadzba dane – pomocou nej sa vypočítava výška daňovej povinnosti – je to buď pevná suma (pri cestnej dani), alebo percentuálna suma, alebo kombinácia uvedených
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.