referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Daňová ústava SR
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 
daňová povinnosť = výška dane – číselné vyjadrenie sumy v SKK, ktorú má platiteľ dane odviesť do štátnej pokladne ( cez daňový úrad)
preddavky na daň – pri daniach z príjmov podnikajúcich FO a PO predstavujú sumu vo výške l/4 resp l/l2 poslednej známej daňovej povinnosti a platia sa štvrťročne resp. mesačne a to podľa výšky predmetnej daňovej povinnosti
zrazené preddavky na daň – zamestnávateľ zrazí zamestnancom pri príjme zo závislej činnosti
nezdaniteľná časť základu dane z príjmov FO- je to suma zodpovedajúca l9,2 násobku sumy životného minima, platného k l.l. príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na daňovníka – to znamená, že FO, ktorá má menší alebo max. taký ročný príjem neplatí daň z príjmu. Pokiaľ manželka alebo manžel v spoločnej domácnosti nemal vlastný príjem, daňovníkovi sa odpočítava taká istá suma aj za neho ( alebo rozdiel, ak mal partner príjem do tejto výšky, pričom napr. štipendium, štátne sociálne dávky sa do sumy vlastného príjmu nezapočítavajú )

daňové priznanie - každý daňový zákon určuje lehoty a termíny pre podanie daňového priznania ku konkrétnemu druhu dane, aj obsah a náležitosti daňového priznania, daňové priznania sa podávajú na presne určenom tlačive, na každú daň iné, dokonca pri DPFO je niekoľko druhov tlačív, podľa toho aké varianty príjmov FO mala, tlačivá sú k dispozícii v podateľniach daňových orgánov, na internete na stránke daňového riaditeľstva www.drsr.sk, dajú sa zakúpiť v ŠEVT a iných predajniach tlačív
daň z nehnuteľností – nie je v správe daňových úradov, ale miestnych úradov, podľa katastra, kde sa nehnuteľnosť nachádza
cestná daň – zahraniční platitelia cestnej dane ju platia na vstupe do SR, tam je jej vyberanie v pôsobnosti colných orgánov
colné orgány budú mať po vstupe SR do EU v pôsobnosti aj vyberanie niektorých spotrebných daní

DRUHY PRIAMYCH DANÍ, SPOSOBY ICH VÝPOČTU PODĽA DAŇOVÝCH ZÁKONOV
Podstata priamych daní je tá, že je vždy známy konkrétny daňovník, teda ten, koho v konečnom dôsledku daň zaťažuje a kto je (až na určité výnimky ) aj platiteľom dane. V zásade teda, až na drobné výnimky platí, že daňovník a platiteľ je tá istá osoba, daňový úrad ho vie identifikovať.

DANE Z PRÍJMOV
Daň z príjmu právnických osôb(DPPO) a princíp jej výpočtu
- táto daň sa týka príjmov z podnikania všetkých obchodných spoločností (v zdaňovaní v.o.s. sú určité špecifiká), taktiež príjmov subjektov, ktoré nie sú ani FO, ani PO (t.j. rozpočtových, príspevkových ...organizácií – ktoré neboli založené na podnikanie - u nich tých príjmov, ktoré sú z činností dosahujúcich zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť – nájomné, reklamy, z predaja majetku...)
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.